Bilim, Emek, Özveri…

Genel Sekreterlik

GENEL SEKRETERLİĞİN GÖREV DAĞILIMI

Prof. Dr. Nurettin KONAR
Genel Sekreter


Adres: Malatya Turgut Özal Üniversitesi  Rektörlüğü
Alacakapı Mah. Kırkgöz Caddesi No.70 44210 Battalgazi /MALATYA

E-Posta: genelsekreterlik@ozal.edu.tr
Telefon: 04225028007- 04228461255 (1031) Faks     : 04228461225

Görev Tanımları:

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 51. maddesinde yer alan Yasal Düzenlemeye göre Üniversitelerde Rektöre bağlı merkez yönetiminin başında Genel Sekreter bulunur. Genel Sekreter, Üniversite İdari Teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

  • Üniversite İdari Teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.
  • Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu gündeminin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
  • Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulunda Raportörlük yapmak. Bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.
  • Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Rektör, Senato veYönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yapmak ve yaptırmak.
  • E- posta yoluyla, YÖK ve çeşitli kurumlardan gelen duyuruları ilgili birimlere duyurmak.
  • Basın ve Halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak.

Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmakGenel Sekreter Yardımcılığı

Eyüp ÖNLER
Genel Sekreter Yardımcısı

Adres: Malatya Turgut Özal Üniversitesi  Rektörlüğü
Alacakapı Mah. Kırkgöz Caddesi No.70 44210 Battalgazi /MALATYA

Telefon : 0422 8461255 / 1092

Görev Tanımları:

  • Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreterden aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca verilen görevleri yapmak. Genel Sekreter görevinde bulunmadığı zamanlarda Genel Sekreterliğe vekâlet etmek.
  • Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
  • Devredilen yetki sınırları içinde Üniversitenin tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmekte Genel Sekretere yardımcı olmak.
  • Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde Rektör ve Genel Sekreterin vereceği diğer görevleri yapmak.

GENEL SEKRETERLİK PERSONELİ

Ayşegül KORKMAZ (Bilgisayar İşlt.)

DAHİLİ
1030

GÖREV TANIMI
( Genel Sekreter Özel Kalem) -Makamın telefon irtibatını sağlamak, randevu
işlemlerini yürütmek.
-Makama gelen misafirleri ağırlamak ve makamla görüştürmek.
-Yazıları hazırlamak ve makama gelen resmi ve özel
yazıları makama sunmak.
-Makam ve sekreterlik odasının her an kullanılır durumda olmasını sağlamak.

Emine IŞIK
Yazı İşleri Şube Müdür V.


GÖREV TANIMI

DAHİLİ
1296

-Her türlü yazışmaları yapmak, gelen evrakları
dosyalamak.
-Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu kararlarını
yazmak veya yazdırmak
-Faaliyet raporlarını hazırlamak.
Üniversitenin iç ve dış tüm yazışmalarının kaydını yapmak,yaptırmak

Esra AKKOYUN
VHKİ

DAHİLİ
1296

-Üniversitenin iç ve dış tüm yazışmalarının kaydını
yapmak.
-Evraklara dış sayı vermek ve evrak iç-dış zimmet
takibini yapmak.
-İlgili birimlere evrak dağıtımını yapmak ve biriminin faaliyet raporunu hazırlamak.