Bilim, Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite...

5.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansına MTÜ Ev Sahipliği yapacak

5 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Malatya Valiliği, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliği ile 26-28 Eylül 2019 tarihlerinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

-Bölge için yeni bir yol haritası

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, konferans çağrısında; sağlıklı bir kalkınma için yapılması gerekenlerin tespiti konularında bölgesel kalkınma uygulamalarının değerlendirilmesinin çok önemli olduğunu kaydederek, Fırat Kalkınma Ajansının faaliyet gösterdiği Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansının 26-28 Eylül 2019 tarihlerinde Malatya’da gerçekleştirileceğini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, bölgesel kalkınma alanında çalışmalarda bulunan bilim adamlarının, uygulamacıların ve üniversiteler dışındaki araştırmacıların bir araya getirilerek yeni bir yol haritası oluşturulmasını amaçlayan 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansının Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın himayelerinde Malatya Valiliği, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde gerçekleştirileceğini kaydetti.

-Konu başlıkları

5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansında görüşülecek konular ise şu şekilde açıklandı:

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları, Akıllı Şehirler, ARGE ve İnovasyon Ekonomisi, Bilişim Teknolojileri Ekonomisi, Biyoteknoloji ve Biyomedikal Yatırımları, Bölgesel Eşitsizlikler ve Sosyal Politikalar, Bölgesel Kalkınma ve Enerji, Bölgesel Kalkınma ve Göç, Bölgesel Kalkınma ve KOBİ’ler,

Bölgesel Kalkınmada Demografik Etkenler, Bölgesel Kalkınmada Dış Ticaretin Rolü, Bölgesel Kalkınmada Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları, Bölgesel Kalkınmada Kadının Rolü, Bölgesel Kalkınmada Kültür, Sanat ve Spor, Bölgesel Kalkınmada Lojistik, Bölgesel Kalkınmada Turizm, Bölgesel Rekabet Edilebilirlik, Büyük Veri ve Blok Zinciri, Endüstri 4.0 / 4. Sanayi Devrimi, Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme, Güvenlik Politikalarının Kalkınmaya Etkisi, İşgücü Piyasaları, İşletme Sorunları ve Çözümler, Kalkınma Ajansları, Kalkınma ve Çevre, Kırsal Kalkınma, Kriz Dönemlerinde Bölgesel Ekonomiler, Küresel İklim Değişikliği ve Ekonomik Yansımalar,  Küreselleşme ve Bölgesel Kalkınma,  Model İşletmeler, Organize Sanayi ve İhtisas Sanayi Bölgeleri, Orta Gelir Tuzağı ve Stratejiler, Örgüt, Yönetim ve Yönetici Geliştirme, Sağlık Ekonomisi,  Sivil Toplum ve Bölgesel Kalkınma, Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Değer Yaratımı, Sosyal Kalkınma Politikaları, Yaratıcı Sektörler ve Ekonomik Gelişme ve  Yerel ve Bölgesel Dinamikler

-Konferansta önemli tarihler

5.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansında Özet Tesliminin Son Tarihi: 12 Temmuz 2019, Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 26 Temmuz 2019, Tam Metin Bildirilerin Son Teslim Tarihi: 29 Ağustos 2019, Kayıt için Son Tarih: 29 Ağustos 2019, Konferans Tarihi: 26-28 Eylül  2019 ve  Sosyal Aktiviteler ise 28 Eylül 2019 olarak duyuruldu.

Konferansla ilgili olarak bilgi  almak isteyenler  “http://irdcturkey.org” adresinden  ulaşabilecekler.

TR