(03.07.2024) İklim, çevre ve sürdürülebilirlik konularındaki araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesini amaçlayan Belmont Forum Afrika Bölgesel Ortak Araştırma Aksiyonu çağrısı açıldı

Değerli Araştırmacılar,

Belmont Forum Afrika Bölgesel Ortak Araştırma Aksiyonu çağrısı açılmıştır. Söz konusu çağrı ile iklim, çevre ve sürdürülebilirlik konularındaki araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Çağrı için aşağıdaki üç temadan en az birini ele alan araştırma önerilerinin sunulması beklenmektedir:

  • Tema 1: Su – Enerji – Gıda – Sağlık Bağlantısı (Water – Energy – Food – Health Nexus)
  • Tema 2: Kirlilik (Pollution)
  • Tema 3: Afet Hazırlığı, Müdahale ve İyileşme (Disaster Preparedness, Responsiveness and Recovery) 
  • Söz konusu çağrı kapsamında proje sunacak uluslararası konsorsiyumların en az 3 farklı çağrı ortağı ülkedeki kurum ya da kuruluşlardan oluşması gerekmektedir. 
  • Uluslararası başvuruların gerekli tüm bilgi ve formlarla birlikte İngilizce olarak https://bfgo.org adresinden 2 Eylül 2024 (20:00 UTC) tarihine kadar yapılması gerekmektedir (Proje konsorsiyumu adına proje koordinatörü tek bir uluslararası başvuru yapacaktır).
  • Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için uluslararası başvurunun yanı sıra https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden 10 Eylül 2024 saat 23:59 (TSİ)’a kadar ulusal ön başvuru yapılmalıdır. Başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusudur.
  • Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrıya ilişkin detaylar için tıklayınız.

 

İletişim:

Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkalığı

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

Teslime Gülce Gürel

teslime.gurel@tubitak.gov.tr

0312 298 17 85

 

TR