(05.03.2024) ICT-AGRI-FOOD 2024 yılı Çağrısı Ön Duyurusu

Değerli Araştırmacılar,

ÜBİTAK’ın ortak olarak yer aldığı ICT-AGRI-FOOD (ICT Technologies for Sustainable Food Systems) Era-Net Cofund projesi kapsamında 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 3 adet çağrıya katılım sağlanmış olup, 2024 yılı Mart ayında 4. çağrının açılması planlanmaktadır. İlgili çağrı kapsamında, tarım-gıda sistemlerinin sürdürülebilir, sağlam ve esnek sistemlere dönüşümü amacıyla bilgi temelli dijital çözümlerin geliştirilmesini hedef alan çok uluslu araştırma ve yenilik projeleri desteklenecektir.

 

Çağrının Kapsadığı Tematik Alanlar:

KONU 1: Yapay zeka sistemlerini (makine öğrenimi, derin öğrenme, sinir ağı yaklaşımları) kullanarak tarım-gıda sektöründe dijitalleşmeyi hızlandırma

KONU 2: Sanayi sonrası tarım (post-industrial agriculture): Rejeneratif tarıma yönelik en iyi uygulamaları güçlendirme ve canlandırma amacıyla bilgi temelli ve dijital teknolojileri geliştirme

KONU 3: Tarımda akıllı karar verme ve yansıtma sistemleri

KONU 4: Serbest Konu

 

Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden fonlanacak olan üç farklı ortaktan oluşması gerekmektedir. Her ortak kendi ülkesinin fonlayıcı kuruluşu tarafından desteklenecektir. Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde hem uluslararası çağrı başvuru koşullarına hem de ortak ülkelerin ulusal kural ve koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Çağrı açıldığında, Çağrı Sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusunun da yapılması gerekmekte olup, bilimsel değerlendirme uluslararası Çağrı Sekretaryası tarafından gerçekleşecektir.

 

Taslak takvim ve şimdiye kadar çağrıya katılım bildirimi yapan ülkelerin bilgisini içeren uluslararası ön duyuru metni için tıklayınız.

Ön duyuruda sunulan detaylar çağrı açıldıktan sonra değişebilir. Çağrı metni Mart ayında yayınlanacak olup, aşağıdaki sayfalardan ulaşılabilecektir.

https://www.ictagrifood.eu/

https://submission-ict-agri-food.ptj.de/

 

Çağrı İrtibat Kişileri:

Dr. Meltem SOYDAN KARABACAK

Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG)

e-posta: meltem.soydan@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 298 12 64

 

ARDEB- 1071 programı detayları için;

Dr. Kamil Öncü ŞEN

Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)

e-posta: oncu.sen@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 298 18 09

 

TR