(05.03.2024) TÜBİTAK ARDEB ve TEYDEB Doktora Öğrencileri ile Doktora Sonrası Araştırmacıların Bursiyerlik Durumlarındaki Değişik Konusunda Bilgilendirme

Değerli Araştırmacılar,

On İkinci Kalkınma Planı’ndaki (2024-2028) “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamalarının kanıta dayalı şekilde standardize edilerek ulusal ve uluslararası çalışmalarla güvenli kullanımının yaygınlaştırılması” hedefi uyarınca GETAT uygulamalarının mekanizmalarının bilimsel verilerle aydınlatılabileceği, mevcut sağlık uygulamalarına, fiziksel ve zihinsel sağlığa ve yaşam kalitesine katkı sunabileceği, farklı yaklaşımların birbirinden besleneceği ve sinerjik bir etki gösterebileceği düşünülerek iki farklı GETAT çağrısı açılmıştır.

 

1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı”na tabi olacak çağrı kapsamında yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması ve/veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi amacıyla detayları çağrı metninde sunulan hastalıklara ilişkin GETAT uygulamalarını içeren Temel ve Mekanik Araştırmalar’ın desteklenmesi hedeflenmektedir.

 

1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı”na tabi olacak çağrı kapsamında ise sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, yüksek yaygın etki potansiyeline sahip ve detayları çağrı metninde sunulan hastalıklara ilişkin GETAT uygulamalarını içeren Temel ve Mekanik Araştırmalar’ın, Doğal Tıbbi Ürün Araştırmaları’nın ve Yeni Yöntem ve Teknoloji Geliştirme Çalışmaları’nın desteklenmesi hedeflenmektedir.

 

Birinci aşama başvuruları için son tarih 4 Nisan 2024’tür.

 

TR