(05.03.2024) TÜBİTAK ARDEB ve TEYDEB Doktora Öğrencileri ile Doktora Sonrası Araştırmacıların Bursiyerlik Durumlarındaki Değişik Konusunda Bilgilendirme

Değerli Araştırmalar,

Doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacıların, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) ve Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde yürütülmekte olan programlar kapsamındaki bursiyerlik durumlarına ilişkin uygulama değişikliğine gidilmiştir.

Güncel uygulamaya göre:

Doktora öğrencisi ve doktora sonrası araştırmacı niteliğine sahip kişiler, burs üst limitleri aşılmamak kaydıyla, aynı anda birden fazla projede bursiyer olarak görev alabileceklerdir.

Doktora öğrencilerinin aynı anda birden fazla projede görev alabilmeleri için tez danışmanlarından onay almaları zorunludur.

 

TÜBİTAK

TR