(05.06.2024) 1711 – Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı 2024 Açılıyor

Değerli Araştırmacılar,

Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikiminden faydalanılarak, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden şirketlerimizin geliştirdiği yapay zekâ teknolojilerinin; yapay zekâ çözümlerine kendi bünyelerinde ihtiyaç duyan şirketlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ürün ya da çözümlere dönüştürülmesine katkı sağlamaktadır. 

Bu program kapsamında ilk aşamada beş öncelikli alan desteklenecektir. Bu öncelikli alanlar 

(1) Akıllı Üretim Sistemleri, 

(2) Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık, 

(3) Finans Teknolojileri, 

(4) İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik

(5) Akıllı Eğitim Teknolojileri

 olarak belirlenmiştir. 

 

Bu destek modelinde, yapay zekâ çözümlerine ihtiyaç duyan müşteri kuruluşların, teknoloji sağlayıcı olarak en az bir şirket, bu konuda tecrübeli en az bir üniversite araştırma laboratuvarı/merkezi ya da kamu araştırma merkezi/enstitüsü ve TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü ile konsorsiyum oluşturmaları beklenmektedir. Proje başvurusu yapacak konsorsiyumun başvuru öncesi bir iş birliği sözleşmesi imzalaması gerekmektedir.

 

Proje başvuruları TEYDEB Proje Değerlendirme İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden 3 Haziran 2024 –  31 Temmuz 2024 (saat 23:59) tarih aralığında alınacaktır.

Ön kayıt işlemlerinin 29 Temmuz 2024, saat: 17:30’a kadar tamamlanması ve gerekli belgelerin TÜBİTAK’a iletilmesi gerekmektedir.

Ön kayıt işlemlerini tamamlamış olan kuruluşlar ise, proje önerilerini ilgili tarihe kadar PRODİS üzerinden TÜBİTAK’a sunabilirler.

 

TR