(05.06.2024) BİDEB 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2024 Yılı 1. Dönem Çağrısı Başvuruya Açılıyor

Değerli Araştırmacılar,

 Program kapsamında araştırmacılara aylık 27.000 TL(tam) ve 7.500 TL(kısmi) burs verilmektedir. Araştırmalarını yürütmeleri için 150.000 TL’ye kadar araştırma desteği sağlanmaktadır. Araştırmacılar ayrıca “Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği” programlarının katılım koşullarını sağlamaları halinde direkt destek alabileceklerdir. Araştırmacılar, destek kazandıktan ve araştırmalarını tamamladıktan sonra 12 ay içerisinde “Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği” programına başvuru yapabileceklerdir. Başvuru yapılması halinde, programa başvuran diğer adaylardan ayrı olarak baraj puanı belirlenecektir. Başvuru sistemi 03 Haziran 2024 – 12 Temmuz 2024 (17.30) tarihleri arasında başvuruya açık olacaktır.

Programın 2024 yılı 1. dönem çağrı metnine program web sayfasından erişilebilirsiniz.

TR