(05.06.2024) CONCERT Japan 2024 Yılı Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacılar,

Avrupa ve Japonya arasında bilimsel ve teknolojik iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan bağımsız bir platform olan CONCERT Japan kapsamında bu yıl Japonya, Türkiye, Polonya, Slovakya, Çekya, Estonya, Macaristan, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa ve Bulgaristan’dan fonlayıcı kuruluşların katılımıyla “Daha Sürdürülebilir Bir Tarım için Dijitalleşme ve Robotik (Digitalization and Robotics for a more Sustainable Agriculture)” başlıklı ortak iş birliği çağrısı açılmıştır. 

Çağrıya sunulacak projelerin aşağıdaki kriterleri sağlaması gerekmektedir:

  • Proje başvurularının uluslararası iş birliği içermesi ve interdisipliner yaklaşımlar ile “Daha Sürdürülebilir Bir Tarım için Dijitalleşme ve Robotik (Digitalization and Robotics for a more Sustainable Agriculture)” alanında sunulması,
  • Başvuruların gerekli tüm bilgi ve formlarla birlikte İngilizce olarak CONCERT Japan websitesindeki başvuru portalı (https://ptoutline.eu/app/eigjapan_jc2024) aracılığı ile 23 Temmuz 2024 (saat 10.00, Orta Avrupa Saati) tarihine kadar yapılması (Proje konsorsiyumu adına proje koordinatörü tek bir uluslararası başvuru yapacaktır.),
  • Uluslararası başvuruya ek olarak, Türkiye’den başvuran ortakların TÜBİTAK’a https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden 29 Temmuz 2024 tarihine (saat 23.59, Türkiye Saati) kadar ulusal ön başvuru yapması,
  • Tüm proje ortaklarının ulusal uygunluğu,
  • Japonya’dan bir, Türkiye’den bir ve çağrıya dâhil olan Avrupa ülkelerinden en az bir ortak olmak kaydıyla, toplam en az üç uygun proje ortağının katılımı,
  • Talep edilen fonların ulusal olarak uygunluğu,
  • Minimum kriteri sağlamak ön şartı ile, çağrıya dahil olmayan bir ülkeden ilave ortaklar olması durumunda, harici sponsor kuruluştan bir onay mektubunun eklenmesi.

Çağrıya ilişkin detaylar için tıklayınız.

 

CONCERT Japan 2024 Çağrısı İletişim Bilgileri:

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB) İrtibat Noktası

Dr. Alper MERT

E-posta: alper.mert@tubitak.gov.tr / Tel: +90 312 298 17 34

Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG) İrtibat Noktası

Dr. K. Öncü ŞEN

E-posta: oncu.sen@tubitak.gov.tr / Tel.: +90 312 298 18 09

 

TR