100.Yıl TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Başvuruları Başladı

Değerli Araştırmacılar,

“Bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için olanaklar sağlamak, bu amaçla ödüller vermek” görevi kapsamında 57 yıldır verilmekte olan TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, 2023 yılının Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı olması dolayısıyla bu yıl 100.Yıl TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri adı altında verilecek olup ödül başvuruları başlamıştır.

Teşvik Ödülü’ne kişisel başvuru yapılabilir veya kişiler aday gösterilebilirler. Bilim, Özel ve Hizmet Ödüllerine kişisel başvuru yapılamamakta, aday gösterilmek gerekmektedir. Hizmet Ödülüne hayatta olmayan kişiler de aday gösterilebilir.

100. Yıl TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödüllerine;

• Geçmişte TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet Ödülü veya TÜBİTAK-TWAS Bilim Ödülü almış olanlar,

• Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

• Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi,

• Üniversitelerin Senatoları,

• Bilimsel ve teknolojik alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının en üst karar alma organları,

• TÜBİTAK Ar-Ge ve Ar-Ge Kolaylık Birimleri Yönetim Kurulları ve TÜBİTAK Araştırma Grupları Yürütme Komiteleri (kendi faaliyet alanlarında)

aday gösterebilirler.

100. Yıl TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödüllerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı duyuru metnine buradan, Başvuru Sistemine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru için son tarih 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 17.00 olup söz konusu tarihe kadar başvuru sahibi ve/veya aday gösteren kurum ya da kuruluşun en üst yetkili yetkilisi tarafından elektronik olarak imza işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

İletişim:

TÜBİTAK Yönetim Kurulu Sekretarya Birimi
Tunus Caddesi, No:80
06680, Kavaklıdere-Ankara
E-posta: oduller@tubitak.gov.tr
Tel: 0 312 298 11 32

TR