2018-2019 Bahar Yarıyılı Başarı Durumuna Göre Önlisans Programlarına Yatay Geçiş Müracaatları

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
(DERS BAŞARI DURUMUNA GÖRE ALINACAK YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI)


“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca 2018- 2019 Eğitim-Öğretim yılı BAHAR yarıyılında başarı durumuna göre yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak şartlar, istenen belgeler ile ayrılan kontenjanlar aşağıya çıkartılmıştır.


BAŞVURU ŞARTLARI :
1- Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan Meslek Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır.
2- Başvuruların değerlendirilmesi, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde hazırlanan “Malatya Turgut Özal Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge” nin ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirilecektir
3- Müracaatlar aşağıda belirtilen tarihler arasında ilgili Meslek Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır.
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ:

TR