2019 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Ek Başvuru Sonuçları

Danıştay 8.Dairesinin 14.9.2022 tarihli ve E:2020/915, K:2022/4725 sayılı kararına istinaden Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından yapılan 2019 yılı ait akademik teşvik ödeneği ek başvuruları Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup değerlendirme tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

Öğretim elemanlarımızın puanlarına itirazları var ise ilan edilen takvimde belirtilen tarihler arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Bilgilerinize sunulur.

TR