2023 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Kapsamında Proje Başvuru Süresi Uzatıldı

Değerli Araştırmacılarımız,

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında 2023 yılı proje başvuruları 29 Eylül 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Desteklenecek proje türleri ve maksimum destek miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Proje başvuruları ile ilgili başvuru formları ve başvuruda dikkat edilecek hususlar https://proje.ozal.edu.tr/?page_id=6686 sayfasında yer almaktadır. Başvurular BAP Koordinasyon Birimine EBYS üzerinden, Posta yoluyla veya elden yapılabilir.

2023 yılı başvuru dönemine ilişkin detaylı açıklamalar ayrıca https://proje.ozal.edu.tr/?page_id=6278 sayfasında yer alan Uygulama Esaslarında yer almaktadır. Proje başvurusu yapılmadan önce ilgili açıklamalara dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

Saygılarımızla,

BAP Koordinasyon Birimi

 

Proje Başvuru Bitiş Tarihi:29 Eylül 2023, Cuma

 

Desteklenecek Proje Türleri

Proje Kodu Proje Türü Destek Miktarı (KDV Dahil)
44001 Genel Araştırma Projeleri 75.000 TL
44002 Hızlı Destek Projesi 22.500 TL
44003-A Lisansüstü Tez Projeleri (Yüksek Lisans) 22.500 TL
44003-B Lisansüstü Tez Projeleri (Doktora) 45.000 TL
44008 Performans Destek Projeleri 15.000 TL
44009 Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Projeleri 30.000 TL

2023 Başvuru Dönemi BAP Uygulama Esasları

FR-0146 BAP Proje Başvuru Formu

FR-0361 BAP Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Projesi Başvuru Formu

FR-0363 BAP Performans Destek Projesi Başvuru Formu

FR-0362 BAP Kaynakça Hazırlama Kılavuzu

FR-0150 BAP Proje Bütçe Dosyası

FR-0156 BAP Proje Başvuru Dilekçesi

 

 

 

 

 

TR