2024 Yılı TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü’ne Başvurular Başlıyor

Değerli Araştırmacılar,

Türkiye Bilimler Akademisi olarak 2019 yılından itibaren paydaşı olduğumuz dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST’in öncelikli alanları arasında sayılan alanlarda, ülkemiz kaynaklı üretilmiş doktora tezlerini ödüllendirmek adına 2021 yılında “TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü” ihdas edilmiştir.

Gelenekselleşen bu ödüller üç kategoride; Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yürütülen bilimsel hakem değerlendirmeleri sonucunda birincilik, ikincilik ve üçüncülüğe hak kazanmış tez sahiplerine verilmektedir. TÜBA- TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri sahiplerine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından takdim edilmektedir.

TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü’ne; Teknoloji ve Tasarım, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Otonom Sistemler, Robotik ve Mekatronik Sistemler, Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri, Enerji, Hibrit ve Elektrikli Araç Teknolojileri, Hava, Uzay ve İnsansız Sualtı Sistemlerine Yönelik Teknolojiler, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Siber Güvenlik ve Kriptoloji, Eğitim, Sağlık, Tarım ve Ekoloji Teknolojileri ve Biyoteknoloji, Milli Teknoloji Hamlesi’nin Uluslararası İlişkiler, Kalkınma Politikaları, Eğitim Yaklaşımları, Güvenlik Politikaları konu başlıklarını içeren doktora tezlerinin yazarları başvurabilirler.

2024 yılı TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü’ne başvurular bireysel başvurunun yanı sıra, TÜBA Üyeleri ile YÖK, TÜBİTAK, TÜSEB ve Üniversite Rektörlükleri tarafından önerme şeklinde kurumsal olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Dijital olarak 15 Mart 2024 tarihine kadar, t3kys.com adresine yapılacak ödül başvurularının 2021, 2022 ve 2023 yıllarında savunması tamamlanmış olan, yukarıda tanımlanmış özgün tematik konulara yönelik Türkiye’de üretilmiş doktora tezlerinden olması gerekmektedir.

Ödül Programı kapsamında TEKNOFEST’in öncelikli alanları arasında sayılan konularda yapılan doktora tezleri bilimsel değerlendirme süreçleri sonucunda TÜBA Konsey Kararı ile 2024 yılı için; birinci olan tez yazarına 75.000, ikinciye 60.000 ve üçüncüye ise 50.000 Türk Lirası ödül verilecektir. Detaylı bilgiye TÜBA web sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

TR