(21.05.2024) Tübitak 1812 – Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı Bigg Yatırım 2024-2 Çağrısı

Değerli Araştırmacılar,

BİGG Yatırım Programı adıyla anılan TÜBİTAK 1812 – Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini desteklemektedir.

Bu kapsamda, çağrı takvimi aşağıdaki yer almaktadır.

6 Mayıs 2024 – 5 Temmuz 2024 Saat 17:00: Ön başvuruların Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından alınması

6 Mayıs 2024 – 12 Temmuz 2024: Uygulayıcı kuruluşlar tarafından yürütülen 1. Aşama faaliyetleri

2 Temmuz – 16 Temmuz 2024 Saat 23:59: TÜBİTAK tarafından 2. aşama başvurularının alınması

 

Detaylı bilgiye ekte yer alan dosyadan ulaşabilirsiniz.

TR