2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023 yılı 2. dönem Başvuruları Başladı

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023 yılı 2. dönem çağrısı başvuruya açılmıştır. Başvurular 14 Kasım 2023 saat 17.30’a kadar TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (tybs.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabilecektir.

Bu çağrı duyurusunda üniversite öğrencilerinin “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)”çerçevesinde araştırma projelerini hazırlamaları teşvik edilecektir. Birleşmiş Milletler (BM) gündeminde de sürekli üzerinde durulan bir konu haline gelen SKA genel olarak; yoksulluğu sona erdirme, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele, ekonomik büyüme, enerji, üretim/ tüketim, sanayileşme ve iklim değişikliği ile ilgili konuları kapsamaktadır.

Birbiri ile bağlantılı 17 adet SKA Türkiye dahil tüm Dünya’da insanların karşı karşıya kaldığı ana sorunların çözümünü hedeflemektedir.

 

Detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

 

TÜBİTAK

 

TR