4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLE İLGİLİ DUYURU (TEKNİKER KADROSUNUN İPTALİ)

06.01.2020 tarihli Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan 657 Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre 1 adet Tekniker pozisyonunda Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili ilanımız iptal edilmiştir.

TR