Bilim, Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite...

8. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi MTÜ’de Düzenlendi

Muhasebe meslek mensuplarının başarısını etkileyebilecek yetkinliklerin tartışılması, öğrencilerin kariyer planları ile profesyonel yetkinliğe sahiplik derecesi arasındaki ilişkinin tespit edilmesi adına her yıl düzenlenen Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi “Dijital Çağda Denetim, Muhasebe ve Finans” ana teması ile bu yıl Malatya Turgut Özal Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongreye Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çolak, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, MTÜ Genel Sekreteri Ömer Akkuş, Malatya Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Serdar Böke ve kongre panelistleri katıldı.

Alanında uzman akademisyenlerin ve meslek mensuplarının katılımıyla iktisadi kalkınmamız açısından kritik öneme sahip olan muhasebe ve finans alanlarındaki araştırmaların sunularak tartışılan 8. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (ICAFR’21) Yeşilyurt Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Sakarya Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulamaları Araştırma Merkezi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı,  Finans Derneği ve Güvence Hizmetleri Derneği’nin paydaşlığında gerçekleştirildi.

“Kongrelerin muhasebe mesleğinin geleceğine büyük katkılar sunacağını düşünüyorum.”

MTÜ Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, “kongremizin temelleri, 3 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen ‘Geçmişten Geleceğe Muhasebe ve Finans” konulu konferansta atılmış olup, akabinde 2015 yılında düzenlenen panelde panel yöneticileri ve değerli hocalarımızın kararı ile etkinliğin uluslararası boyutta bir kongreye dönüştürülmesi kararına varılmıştır. Bugün üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz kongremiz, uluslararası niteliği ve kalitesi yıldan yıla artan, muhasebe ve finans alanındaki özgün araştırmaların paylaşımını mümkün kılarak bilimsel bilgi üretimine katkı veren bir platforma dönüşme yolunda da çok önemli bir yere sahip.” ifadelerine yer verdi.

“Teknolojik entegrasyon muhasebe alanında da gereklidir.”

“Tarihin her döneminde olduğu gibi günümüzün de değişmeyen tek gerçeğinin değişim olduğunu söyleyebiliriz.” İfadelerini kullanan Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Bu anlamda muhasebe ve finans alanında da değişim kaçınılmazdır. Covid 19 pandemi sürecinin de etkisi ile teknolojik gelişimlere tüm işletmelerin ayak uydurma çabasını gördük. İşletmecilik dünyasında ileri teknolojiler kullanılması sonucu ortaya çıkan değişim ve dönüşümün işletmelerin diğer fonksiyonlarının yanı sıra en önemli bilgi üretim sistemlerinden biri olan muhasebenin bu değişime entegrasyonunu zorunlu hale getirmektedir. Anadolu’nun kadim kültürünü, medeniyet kodlarını ilim ve irfanla harmanlayarak geleceğe taşıma hedefinde olan üniversitemiz kuruluş ve kurumsallaşma çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Sadece akademik çalışmayla kalmıyoruz, öğrencilerimizin istihdamlarına yönelik çalışmalarda yürütüyoruz. Uluslararası çalışmalarımız alanında yapmış olduğumuz programlar, kongre ve çalıştaylar ile öğrencilerimize daha vizyoner bir bakış açısı sağlıyor, aynı zamanda iş imkanları ve gelecek planlarına yönelik hedefler geliştirmelerini sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Uzaktan eğitim teknolojileri ile yüz yüze eğitimi birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan süreçler”

Muhasebenin bu süreçten başarı ile çıkabilmesi için ise muhasebe eğitim sistemlerinin değişime ayak uyduracak şekilde güncellenmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Karabulut, “Bu anlamda yükseköğretim kurumlarına da eğitim ve öğretim alanında büyük sorumluluklar düşüyor. Onun için yükseköğretim kurumları muhasebe eğitiminin yer aldığı programlarını güncellemeli ve dijital dönüşümle desteklenen içerikler ile zenginleştirmeye gayret etmelidirler. Muhasebe, dış ticaret, finans ve borsa hizmetleri; tüm sektörlerin vazgeçilmez bir parçasıdır ve teknolojik gelişmelere paralel olarak gelişmeye ve değişmeye devam etmektedir. Bu nedenle meslek alanında hızlı değişimlere ayak uydurabilecek elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası yeterlilikleri kazandırmayı hedefleyen eğitim sistemimiz ile geleceğe yön veren nitelikli elemanları yetiştirmek üzere çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kongre düzenleme kurulu adına söz alan Dr. Öğr. Üyesi Metehan Küçüker, katılımcıları selamlayarak kongreyi bu yıl ülkemizin en hızlı büyüyen ve gelişen üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu dile getirdi. Küçüker ayrıca kongre düzenleme aşamasında sağladığı katkılar ve destekleri için MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’a, Rektör Yardımcısı ve Muhasebe Finansman Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca’ya Kongre Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can’a, kongrenin tüm paydaşlarına ve katılımcılarına düzenleme kurulu adına şükranlarını sundu.

Kongre Koordinatörü ve Sakarya Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN kongrenin gelişim sürecini anlatarak düzenleme kuruluna, kongre paydaşlarına, açılış panelistleri ve kongre katılımcılarına, teşekkür etti. Muhasebe ve Finans konularının bir arada tartışılması ile farklılık yaratan ve alanın en önemli bilimsel toplantılarından biri olan Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi’ni Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde düzenliyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN kongrenin devamlılığının önemine de vurgu yaptı.

“Değişimin ve dönüşümün en hızlı olduğu bir çağda yaşıyoruz.”

Güvence Hizmetleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ganite Kurt, “Değişimin ve dönüşümün en hızlı olduğu bir çağda yaşıyoruz ve değişim ve dönüşüm finansal ve finansal olmayan risklerin de artmasına neden oluyor. Riskleri minimize etmek denetim olgusu ile mümkün kılınabilir. Kurumsal hesap verebilirlik, denetim kültürünün yerleştirilmesi toplumsal hesap verebilirliğin ve hesap sorabilirliğin de gelişmesine neden olacaktır. Derneğimizin de temel amacı akademisyenleri, meslek mensuplarını, araştırmacıları, uzmanları ve profesyonelleri bir araya getirerek, sunulacak güvence hizmetleri vasıtasıyla karar ericilerin daha doğru bilgi sahibi olarak karar vermelerini sağlayabilmek ve karar süreçlerinde kullanılan bilgilerin ve bilgi içeriklerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.” şeklinde konuştu.

Finans Derneği olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar ve projelerine değinen Finans Derneği Genel Sekreteri ve Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı, “Finans Derneğimiz, finans alanındaki akademisyenler ile kamu ve özel sektörde finans alanında görev yapan uygulamacıları bir araya getirmek ve etkileşimlerini sağlamak amacıyla Mülkiyeli hocalarımızdan merhum Prof. Dr. Sn. Özdemir AKMUT başkanlığındaki çekirdek bir ekip tarafından 1998 yılında kurulmuştur. Bugün yaklaşık 400 üyesi bulunan Finans Derneği, 22 yılı geride bırakmıştır. Bu süre içerisinde finansal ve ekonomik alanda ülke gündemini meşgul eden birçok konu ile ilgili ulusal ve uluslararası uzmanın katıldığı bilimsel toplantılar düzenlemenin yanında, yurt içinde ve yurt dışında birçok üniversite ve sivil toplum kuruluşu ile iş birliği yaparak çok sayıda konferans, panel ve sempozyum düzenlemiştir. Ayrıca üyelerimizin kaynaşmalarını sağlamak ve beyin fırtınası gerçekleştirmeleri amacıyla da her yıl gelenekselleşmiş farklı sosyal etkinlikler düzenlemektedir.” ifadelerini kullandı.

Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu Başkan Yardımcısı Murat Yünlü kongre düzenleme ekibi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi yöneticilerine teşekkür ederek KGK’nın yeni faaliyetleri ve planlanan etkinliklerine ilişkin bilgiler verdi.

TR