ARBİS]6 Şubat Afet Bölgesinde Artçı Deprem & Sismik Tehlike Çalışmalarımız ve Paleosismoloji Araştırma Platformuna ilişkin Sanal Konferans

Değerli Araştırmacılar,

6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Artçı Deprem Çalışmalarımız, Paleosismoloji Araştırmalarımız ve Tamamladığımız & Sürmekte Olan Sismik Tehlike ve Risk Değerlendirme Çalışmalarımız başlığı altında geçen bir yıl içinde yerbilimleri alanında gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmalar desteklenmektedir. 06 Şubat 2024 tarihinde düzenlenecek olan Youtube Söyleşi Programı kapsamında altta başlıklar halinde verilen konulara ilişkin sunumlar gerçekleştirilecektir. TÜBİTAK MAM’da yürütülmekte olan Büyük Deprem Sonrası Acil Gözlem Araştırmaları (DEPAR-II) Projesi kapsamında 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık (Mw=7.8) ve Elbistan (Mw=7.6) depremlerinin hemen ardından TÜBİTAK MAM Yer Bilimleri Araştırma Grubu bölgede kurduğu sismolojik ağ ile artçı depremleri gerçek zamanlı olarak 7/24 izlemiştir. Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar programda aktarılacaktır. Diğer yandan TÜBİTAK MAM, University of Missouri ve Georgia Tech işbirliği ile hayata geçirilen NSF (National Science Foundation) RAPID proje çalışmaları kapsamında bölgede kurulan son teknoloji ölçüm sistemleri ile toplanan veriler tanıtılacak ve deprem parametrelerinin yüksek hassasiyetle belirlenmesine ve bu süreçte uygulanacak yapay zeka yaklaşımlarına yönelik bilgilendirme yapılacaktır. Bu çalışmalar sayesinde bölgeyi tehdit eden fay sistemlerindeki sismik etkinliğin detaylı şekilde ortaya konması mümkün olacaktır.

 

TÜBİTAK KAMAG 1007 Programı kapsamında desteklenen ve TÜBİTAK MAM yönetiminde sürdürülmekte olan “Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi”nde, AFAD ve MTA ihtiyaç makamı kurumlar, Türkiye Belediyeler Birliği ise proje sonuçlarının yerel yönetimlerce uygulanmasını teşvik edecek kuruluş olarak yer almaktadır. 14 yürütücü ve 8 paydaş olmak üzere 22 üniversitemizden 100 araştırmacı ve 90 TÜBİTAK bursiyerinin yer aldığı Kamu-üniversite işbirliğinde yürütülen 115 milyon lira büyüklüğündeki projenin ana finansmanı TÜBİTAK, %20 oranla eş finansmanı ise AFAD’dır. Proje kapsamında toplam 128 fay segmentinde gerçekleştirilecek olan çalışmaların 51’i MTA öz kaynakları ile yapılacaktır. Bilim insanlarımız diri fayların geometrilerini, ilgili fay segmentlerinde depremlerin tekrarlanma periyotlarını, son yüzey kırılması tarihlerini, kayma hızlarını ve her bir depremdeki ortalama kayma miktarına ilişkin bilgileri en güncel yöntemler ve öz kaynaklarımızla sürdürülebilirliğini sağladığımız uluslararası standartlardaki TÜBİTAK MAM AMS Laboratuvarı’nda yapılacak analizler ile belirleyeceklerdir. Yapılacak çalışmalarla belirlenecek diri fay özellikleri yerleşim alanları için gerçekçi deprem senaryolarının ortaya konmasına olanak sağlayacaktır. Kurumların veri tabanlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak bu çalışma AFAD tarafından oluşturulan Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nın güncellenmesinde kullanılacak önemli bir veri kaynağı olacaktır. Kurulan platform ile elde edilecek bilimsel çıktılar, deprem risklerinin azaltılması ve afet dirençli şehirlerin altyapısının oluşturulmasında en önemli bileşenlerden bir tanesi olacaktır.

 

TÜBİTAK MAM tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen Sismik Tehlike Değerlendirme çalışmalarımız yanı sıra ve 2020 yılında Gaziantep ilinde bölgenin deprem tehlikesine yönelik olarak başlatılan “Gaziantep ili Sismik Tehlike Değerlendirme Projesi”nde bölgeyi tehdit eden fay segmentleri için oluşturulan sismik tehlike çalışmalarının sonuçları paylaşılacaktır.

 

Program 06 Şubat 2024 tarihinde TÜBİTAK Youtube kanalında saat 14:00’da başlayacaktır.

 

TR