Azami süre nedeniyle Üniversitemizden ilişiği kesilen öğrencilerimize Duyurulur

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 44/c maddesi gereğince azami öğrenim sürelerini doldurmaları nedeniyle 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılında ilişikleri kesilen son sınıf öğrencilerimize Yükseköğretim Genel Kurul kararına istinaden;

Üniversitemiz senatosunca alınan karar ile ;

a) 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 Eğitim Öğretim yıllarında azami öğrenim süresini doldurdukları için ilişiği kesilen son sınıf öğrencilerine, hiç almadıkları ve devamsız oldukları dersler için 2(iki) ek sınav hakkı tanınmıştır.

b) 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında azami süreler sonunda ilişiği kesilen son sınıf  öğrencilerine ise hiç almadıkları dersler için 2(iki) ek sınav hakkı tanınmıştır.

Sınav Tarihleri ;

1. Ek sınav : 21 Şubat – 27 Şubat 2022

2. Ek sınav : 28 Şubat – 06 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Bu sınavlar neticesinde başarısız, devamsız ve hiç almadıkları ders sayısını 5 veya daha azına indiren öğrencilere 3(üç) Eğitim Öğretim dönemi ek süre verilecek olup, verilen bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile bütünleme sınavlarına girebilecektir.

Başvurular ilgili Yükseköğretim kurumuna ekli FORM’ u doldurarak güncel Transkript ile yapılmalıdır.

Son başvuru tarihi 31 Ocak 2022 dir.

Başvuru FORM’ u için tıklayınız.

TR