BAP DESTEKLERİ BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI


Üniversitemizin 17.10.2018 tarihli senato kararı ile kurulan BAP Birimi ve BAP Yönergesi doğrultusunda 2019 yılı 1. Dönem Bilimsel Araştırma Projeleri başvuruları başlamıştır. Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Yılmaz Başkanlığında çalışmalarını yürütecek olan BAP Komisyonu 27 Mayıs 2019 tarihinde yaptığı toplantı neticesinde BAP destekleme ilkelerini belirlemiş, BAP Proje başvuru ve izleme formlarını da oluşturmuştur.

2018 yılı son çeyreğinde oluşturulan Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi ve Yönergesi Üniversitemiz araştırma faaliyetlerinin çekirdeğini oluşturacaktır. BAP destekleme ilkelerinin oluşturulması ile birlikte Üniversitemiz ilk etapta lisansüstü tez projeleri, bağımsız veya çok disiplinli araştırma projeleri, altyapı projeleri, sanayi katılımlı projeler, lisans öğrencisi katılımlı projeler, patent, hızlı destek ve başka kurumlarca fonlanmış projeler gibi 9 farklı kategoride araştırmaların finansmanını sağlayacaktır.

 2019 yılı içinde 2 dönem halinde başvuru yapılabilecek olan BAP kapsamında üniversitemiz kaynaklarını bilimsel derinliği olan, çarpan etkisi yüksek, ekonomik açıdan hızla katma değere dönüşebilecek projelere yönlendirmeyi, kullanılan kaynağı sadece araştırmacılarımızın değil, tüm Üniversitemizin, Malatya’mızın ve hatta ülkemizin araştırmacılarının kullanımına açık bir anlayışla değerlendirmeyi hedeflemekteyiz. Her alanda benimsediğimiz kalite anlayışı araştırma ve proje kalitesi olarak da temel ilkemiz olacaktır.

Bu araştırmaları yürütecek Üniversitemiz öğretim elemanlarına, projelerde görev alacak doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerimize ve sanayi kuruluşları başta olmak üzere dış paydaşlarımız bünyesindeki araştırmacılara şimdiden projelerinde başarılar diliyoruz.

2019 Yılı Haziran dönemi başvuruları 17-28 Haziran tarihleri arasında BAP Birimine yapılacaktır. 1-5 Temmuz 2019 tarihleri arasında ön inceleme ve eksik evrak tamamlama yapılacak olup projelerin Temmuz ayı içinde değerlendirilip uygulamaya başlanması hedeflenmektedir.

Hazırlanan Başvuru formları ve ekleri belirtilen tarihler arasında Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlük Binası 1. Kat Proje Koordinatörlüğüne teslim edilecektir.

BAP hakkında detaylı bilgi ve başvuru süreçleri için:
http://proje.ozal.edu.tr/

TR