TÜBİTAK 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı- Proje Yürütücüsü Bilgi Girişi (2022/2.dönem)

Değerli Araştırmacılar,

TÜBİTAK 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı- Proje Yürütücüsü Bilgi Girişi (2022/2.dönem) başvuruları gelen yoğun talepler üzerine uzatılmıştır.

Programdaki Yenilikler
STAR programında TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerine ek olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Araştırma Üniversitelerine yönelik sağlanan Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) ile desteklenen araştırma projeleri için de bursiyer desteği verilecektir.

Bu kapsamda proje yürütücülerimiz projelerde görev almak üzere yapılacak bursiyer talep başvurularını 18 Ekim 2023 (15.00) – 27 Ekim 2023 (17.30) tarihleri arasında BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (https://ebideb.tubitak.gov.tr) üzerinden yapabilirler. Program çağrı metinlerine ve proje yürütücüsü başvuru rehberine STAR web sayfasından ulaşabilirsiniz.

NOT: Lisans öğrenci başvuruları 13-27 Kasım 2023 tarihinde alınacaktır.

İletişim: star@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK

TR