Bilgisayar İhale Duyurusu

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın “İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı” kapsamında, Avrupa Birliği’nin desteğiyle finanse edilen Empowerment can Begin with Skills adlı ve TRH 54 numaralı proje kapsamında satın alınacak “Bilgisayar alım işi”ne ait ihale dosyaları ekte sunulmuştur.

00.İhaleye Davet Mektubu Bilgisayar

01.Teknik Şartname+Teknik Teklif Mal Bilgisayar

02.Teklif Formu Mal

03.Mali Teklif Mal

04.Değerlendirme Raporu Mal

05.Mal Alım Sözleşmesi

TR