Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Kapsamında 2024 Yılı 1. Dönem Proje Başvuruları Başladı

Değerli Araştırmacılarımız,

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında 2024 yılı proje 1. Dönem Proje başvuruları 2 Ocak 2024 – 23 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda desteklenecek Proje türleri ve maksimum destek miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Proje başvuruları ile ilgili başvuru formları ve başvuruda dikkat edilecek hususlar “https://proje.ozal.edu.tr/?page_id=6686” sayfasında yer almaktadır. Başvurular BAP Koordinasyon Birimine EBYS üzerinden, Posta yoluyla veya elden yapılabilir.

2024 yılı 1. başvuru dönemine ilişkin detaylı açıklamalar “https://proje.ozal.edu.tr/?page_id=6278” sayfasında yer alan “2024 Yılı Uygulama Esaslarında” yer almaktadır. Proje başvurusu yapılmadan önce ilgili açıklamalara dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

Saygılarımızla,
BAP Koordinasyon Birimi

Proje Başvuru Başlangıç Tarihi: 2 Ocak 2024, Salı Günü
Proje Başvuru Bitiş Tarihi: 23 Şubat 2024, Cuma Günü

Tablo 1. 2024 Yılı 1. Dönem için Desteklenecek Proje Türleri ve Maksimum Destek Miktarları

Proje Kodu           Proje Türü                                                                          Destek Miktarı (KDV Dahil)
44001                    Genel Araştırma Projeleri                                                                 100.000 TL
44002                    Hızlı Destek Projesi                                                                            40.000 TL
44003-A                Lisansüstü Tez Projeleri (Yüksek Lisans)                                      35.000 TL
44003-B                Lisansüstü Tez Projeleri (Doktora)                                                 60.000 TL
44004                    Lisans Öğrencisi Araştırma Projeleri                                              5.000 TL
44005                    Öncelikli Alan Araştırma Projeleri                                                  150.000 TL
44007                    Uluslararası Araştırma İş Birliği ve Katılım Projeleri                  50.000 TL
44008                    Performans Destek Projeleri                                                            25.000 TL
44009                    Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Projeleri                             50.000 TL

TR