BİNBİRÇABA Deprem Bölgesi Üniversiteleri Özel Çağrısına İlişkin Başvuru Koşulları ve Detaylı Bilgiler

BİNBİRÇABA Deprem Bölgesi Üniversiteleri Özel ÇağrısıHakkında Detaylı Bilgiler:


“Deprem Bölgesi Üniversiteleri Özel Çağrısı – BİNBİRÇABA” 1 Mart 2023 tarihinde açılmış olup 31 Aralık 2023 tarihine kadar sürekli başvuruya açık olacaktır. Çağrı özelinde yapılacak başvurular projelerde görev alabilme limitlerinin dışında tutulacaktır.
Başvurular ARDEB-Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden çevrim içi ortamda alınacaktır. Bölgede bulunan araştırmacılarımıza kolaylık sağlamak amacıyla başvuru adımları sadeleştirilmiş ve başvurunun tamamlanması için gerekli olan elektronik imza süreci kaldırılmıştır.
Projenin desteklenmesi halinde; proje ekibi ile kurum/kuruluş yetkilileri tarafından imzalanması gereken elektronik başvuru çıktısı, diğer belgeler ve sözleşme metni elektronik imzalı olarak TÜBİTAK’a iletilecektir.
Çağrı kapsamında proje yürütücüleri sadece Deprem Bölgesi’nde yerleşik üniversitelerde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapan araştırmacılar olabilecektir.
Proje yürütücüsünün çalıştığı üniversitede mevcut olan altyapının depremden zarar görmesi nedeniyle proje yürütmeye uygun olmaması halinde, proje faaliyetleri için farklı kurum/kuruluşların alt yapı olanakları kullanılabilecektir. Bu amaçla, proje ekibine ilgili kurum/kuruluştan araştırmacı eklenmesi veya ilgili kurum/kuruluştan alınacak destek mektubunun elektronik başvuru esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
Desteklenecek projelerin yürütüleceği üniversitelere performans puanlarına bakılmaksızın %50 oranında Kurum Hissesi verilecektir.

Başvuru Sürecine İlişkin Açıklamalar:

“Deprem Bölgesi Üniversiteleri Özel Çağrısı – BİNBİRÇABA” için başvurular ARDEB-Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden çevrim içi ortamda alınmaktadır.
ARDEB-PBS üzerinde yer alan “Yeni Destek Başvurusu” sekmesinde “1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı – Özel Çağrılar” programından “Aktif Başvurular” seçeneği ile başvuruya ulaşılabilmektedir.
Başvuru sırasında “Çağrı Genel Açıklama” bölümünde yer alan güncel Başvuru Formu ve Ekleri (EK-1 Kaynaklar, EK-2 Bütçe ve Gerekçesi)’nin doldurularak elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Not: Güncel Başvuru Formu, EK-1 Kaynaklar ve EK-2 Bütçe ve Gerekçesi dökümanları ekte yer almaktadır.
Başvuru Formu ve ekleri; Arial 9 yazı tipinde Türkçe (başvuru formunda, İngilizce özet ve referans olarak verilen uluslararası yayınlar hariç) hazırlanmalı, projeyi bilimsel olarak değerlendirebilecek yeterlilikte bilgi içermeli, mevcut formatta herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
Başvuru formu; EK-1 ve EK-2 hariç 25 sayfayı geçmemeli, yüklenecek her bir dosyanın büyüklüğü ise 20 MB’ı aşmamalıdır.
Başvurunun tamamlanması için gerekli olan elektronik imza süreci kaldırılmıştır.

Başvuru Başlangıç Tarihi:01.03.2023

Başvuru Bitiş Tarihi:​​31.12.2023 / 23:59:00

Basılı Belge Son Teslim Tarihi:31.12.2023 / 23:59:00

1001 Başvuru Formu Ek1 Kaynaklar 31.07.2018

Ek-2 Bütçe ve Gerekçesi Tablosu 1001

1001 Başvuru Formu

TR