COVID-19 SALGINI NEDENİYLE 2019-2020 BAHAR YARIYILI KAYIT DONDURMAK İSTEYEN ÖGRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle Yükseköğretim Kurulu; 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine münhasır olmak üzere Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Kayıt Dondurması ve Lisansüstü Eğitimde Tez Aşamasında Olan Öğrenciler İçin aşağıdaki önemli kararları almıştır.

1) Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına,

2) Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;

a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine,

b) Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,

c) Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının “denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla” dijital imkanlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabileceğine

3) Bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına,

karar verilmiştir.

Not:  İlgili Yükseköğretim Kurulu kararı Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin pandemi dolayısı ile olası mağduriyetlerinin giderilmesi için alındığından 2019-2020 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılında ders kaydı yapmayan öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Kayıt Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır:

1- Öğrenci Bilgi Sistemine giriniz

2- Sol tarafta bulunan Başvuru İşlemlerine tıklayınız,

3- Kayıt Dondurma Başvuru butonuna tıklayınız,

4- Kayıt Dondurma Başvuru Yap butonuna tıklayınız,

Başvuru sonucunu Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden takip ediniz…    Öğrencilerimizin ayrıca şahsen ya da yazılı başvuru yapmalarına gerek yoktur.

TR