ERA-NET ICRAD 2023 Yılı Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacılar,

Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen Era-Net Cofund projesi olan ICRAD (International Coordination of Research on InfectiousAnimalDiseases) özellikle uluslararası ticaret açısından ve insan sağlığına da tehdit oluşturan enfeksiyöz hayvan hastalıkları ile mücadelede uluslararası işbirliklerini amaçlamaktadır.

 

2023 yılında açılan “Helmint Enfeksiyonları ve Değişen İklim: Hayvan Hastalıkları ile Mücadele” çağrısı ile aşağıdaki konu başlıklarında projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

 

(1) Anthelmintik direnç ve önlenmesi için müdahale araçları geliştirilmesi

Anthelmintik direnç mekanizmalarının anlaşılmasını, antelmintik direncin hayvan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bunu teşhis etmeye, önlemeye ve yönetmeye yardımcı olacak araçları geliştirmeye yönelik araştırmalar.

 

(2) İklim değişikliğinin hayvan sağlığı üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması

İklim değişikliğinin tetiklediği acil hayvan sağlığı tehditlerini önlemeye, hazırlanmaya ve bunlara müdahale etmeye yönelik araçların geliştirilmesi de dahil olmak üzere, iklim değişikliğinin ve vektör kaynaklı hastalıkların hayvan sağlığı üzerindeki etkilerinin anlaşılmasını artırmaya yönelik araştırmalar.

 

(3) Tespit ve korunma platformlarının geliştirilmesi

Mevcut teknoloji platformlarının yararını ve etkinliğini değerlendirmek için yapılacak araştırmalar gibi, yeni ve geliştirilmiş aşı ve teşhis araçları ve platformlarının geliştirilmesini destekleyen araştırmalar desteklenecektir. Bu araştırma alanında antelmintik aşılara odaklanan veya endüstriyel bir ortak içeren teklifler şiddetle teşvik edilmektedir.

 

Çağrı ile ilgili genel bilgilendirme webinarı 20 Nisan 2023 saat 11:00’de gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi uluslararası başvuru sayfasından yayınlanacaktır.

 

ÖNEMLİ:

1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 01.06.2023

2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 04.12.2023

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekreteryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapılmalıdır.

 

Ulusal proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden yalnızca elektronik imza (e imza) kullanılarak yapılabilmektedir.

Başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusudur.

 

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek, çağrı metnine ulaşmak, proje ortağı bulmak, başvuru kılavuzuna ulaşmak ve uluslararası başvuru yapabilmek için:https://www.submission-icrad.eu/call3

 

İlgili Kişi:

Dr. H. Mahur TURAN Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu (SBAG)
e-posta: 
mahur.turan@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 2981203

 

ARDEB – 1071 program detayları için:

Dr. Fahriye ERTUĞRUL Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)

e-posta: fahriye.ertugrul@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 2981805

TR