(05.03.2024) BAŞARIM 2024 – 8. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı

Yüksek başarımlı hesaplama ile ilgili deneyim, araştırma, çalışma ve sonuçların, ulusal ölçekte bilimsel bir etkinlik kapsamında değerlendirilmesi ve paylaşılması amacı ile düzenlenmekte olan Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferanslarının sekizincisi olan BAŞARIM 2024 konferansımız TÜBİTAK ULAKBİM, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İTÜ Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UHeM) ve Bilkent Üniversitesi iş birliği ve EuroCC 2 projesinin desteğiyle 15 – 17 Mayıs 2024 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir. Bildiriler için son gönderim tarihi 11 Mart 2024 ‘tür.

Konferansta sunulmak üzere Değerlendirme Komitesi üyeleri tarafından değerlendirilmesi sonrası seçilecek olan bildiriler, BAŞARIM 2024 Konferans Bildirileri Kitabında yalnızca elektronik olarak yayınlanacaktır. Bildirilerin en fazla 8 sayfa (tabloar, şekiller, referanslar dahil olmak üzere) ve iki sütunlu IEEE formatında olması beklenmektedir. Bildiriler için önerilen ana dil Türkçe olmakla birlikte; İngilizce bildiriler de kabul edilecektir.

Konferansta sunulanlar arasından seçilecek en iyi bildirilerin güncellenmiş ve genişletilmiş sürümleri SCI indeksinde yer alan Wiley Concurrency and Computation: Practice and Experience dergisi (etki faktörü: 2.0) BAŞARIM 2024 özel sayısına davet edilecektir. BAŞARIM 2024 özel sayısına yayın gönderebilmek için bildiriyi konferansta sunmuş olma şartı aranacaktır.

 

Konu Başlıkları:

 • Başarım Modelleme
 • Blokzinciri Uygulamaları
 • Bulut Hesaplama
 • Büyük Veri Uygulamaları
 • Dağıtık Sistemler
 • Derleyiciler, Kütüphaneler ve Araçlar
 • Endüstri Uygulamaları
 • Eniyileme, Verimlilik ve Başarım Ölçümü
 • Exascale Hesaplama
 • Görüntü İşleme ve Bilgisayarlı Görü Uygulamaları
 • Güvenilirlik ve Hataya Dayanıklılık
 • Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Uygulamaları
 • Heterojen Hesaplama
 • Homomorfik Hesaplama
 • İletişim Sistemleri ve Ara Katmanları
 • İş Düzenleyicileri ve Kaynak Yönetimi
 • Koşut Algoritmalar ve Yaklaşımlar
 • Kriptografide YBH
 • Kuantum Hesaplama
 • Modern Paralel Bilgisayar Donanımları ve Ağları
 • Nöromorfik Hesaplama ve Mühendislik
 • Üretken Yapay Zeka
 • Veri Merkezleri, Yeşil Hesaplama ve Sürdürülebilir YBH
 • Yapay Zeka, Makine Öğrenimi, Derin Öğrenme için Yüksek Başarım
 • Yüksek Başarımlı Görüntüleme ve Grafik

 

BAŞARIM 2024 süresince bildiri oturumları dışında aşağıda yer alan etkinliklere yer verilmesi planlanmaktadır:

 

Çalışma Grubu Toplantıları: Benzer konular üzerinde çalışan araştırmacılarımızı bir araya getirerek iş birliği ortamları geliştirmeye yönelik, araştırmacılarımızın istekleri doğrultusunda grup toplantıları düzenlenebilecektir. Çalışma Grubu Önerisi Başvuru formuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://basarim.org.tr/2024/registrations/

Çalışma grubu öneri formunun gönderimi için son tarih, 11 Mart 2024’tür.

 

5 Dakikalık Tez Yarışması: Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH) alanında tez aşamasında olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tezleri hakkında beş dakikalık bir konuşma ya da poster sunmak için 5 Dakikalık Tez (5DT) yarışması yapılacaktır. Yarışmanın kazanan ilk üç finalisti ödüllendirilecektir.

5 Dakikalık Tez Yarışması için, tez sahibinin danışmanı indico hesabına giriş yapmalı ve ilgili tez ve tez sahibi için, “5 Dakikalık Tez Yarışması Aday öneri Formu” doldurulmalıdır.

https://basarim.org.tr/2024/registrations/

 

5 Dakikalık Tez Yarışması aday önerisi için son tarih, 1 Nisan 2024’tür.

 

Önemli Tarihler:

Bildiri gönderimi için son tarih : 11 Mart 2024

Değerlendirme sonuçlarının duyurulması : 1 Nisan 2024

Basıma hazır bildiri gönderimi : 15 Nisan 2024

Çalışma öneri formunun gönderimi için son tarih : 11 Mart 2024

5 Dk’lık tez yarışması aday öneri formu için son tarih : 1 Nisan 2024

Konferans kayıt tarihleri başlangıcı: 1 Mart 2024

EN