“2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” yayımlanmıştır (31/07/2019).

EN