2024 Yılı TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Başvuruları Başladı

Değerli Araştırmacılar,

TÜBA tarafından üç yıl önce başlatılan TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri’ne 2024 yılı için “www.t3kys.com” adresi üzerinden yapılacak başvurular 15 Mart tarihine kadar devam edecektir.

Ödüller üç kategoride; Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yürütülen bilimsel hakem değerlendirmeleri sonucunda birincilik, ikincilik ve üçüncülüğe hak kazanmış tez sahiplerine verilmektedir.

TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü’ne; Teknoloji ve Tasarım, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Otonom Sistemler, Robotik ve Mekatronik Sistemler, Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri, Enerji, Hibrit ve Elektrikli Araç Teknolojileri, Hava, Uzay ve İnsansız Sualtı Sistemlerine Yönelik Teknolojiler, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Siber Güvenlik ve Kriptoloji, Eğitim, Sağlık, Tarım ve Ekoloji Teknolojileri ve Biyoteknoloji, Milli Teknoloji Hamlesi’nin Uluslararası İlişkiler, Kalkınma Politikaları, Eğitim Yaklaşımları, Güvenlik Politikaları konu başlıklarını içeren doktora tezlerinin yazarları başvurabilirler.

2024 yılı TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü’ne başvurular bireysel başvurunun yanı sıra, TÜBA Üyeleri ile YÖK, TÜBİTAK, TÜSEB ve Üniversite Rektörlükleri tarafından önerme şeklinde kurumsal olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Dijital olarak 15 Mart 2024 tarihine kadar, t3kys.com adresine yapılacak ödül başvurularının 2021, 2022 ve 2023 yıllarında savunması tamamlanmış olan, yukarıda tanımlanmış özgün tematik konulara yönelik Türkiye’de üretilmiş doktora tezlerinden olması gerekmektedir.

Geçmiş yıllarda ödüle başvuran adaylar, hakem değerlendirme sürecinde değerlendirme kriterleri içinde önem arz eden kendi bilimsel dosyalarında tezleri ile ilgili ek yeni yayın, patent, ürün gibi performans artışı olduğunu belirtmek ve belgelemek koşuluyla ve başvuru şartında ilan edilen yıllarda tezlerini bitirmiş olmak şartıyla tekrar başvuru yapabilecektir.Ödül Programı kapsamında 2024 yılı için birinci olan tez yazarına 75.000, ikinciye 60.000 ve üçüncüye ise 50.000 Türk Lirası ödül verilecektir.

Detaylı bilgi için: http://bit.ly/420a5ld

Aday Başvuru Formu

Uygulama Esasları

EN