2024 Yılı TÜBA-TESEP Ödülleri için Başvurular Başladı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), “Bilimsel Telif Eser Ödülleri Programı (TÜBA-TESEP)” ile üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üretimini teşviki amaçlanmıştır. 2016’ya kadar Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri (TEÇEP) olarak adlandırılan programın, 2017’den itibaren sadece telif eserlerin ödüllendirildiği Bilimsel Telif Eser Ödülleri Programı (TÜBA-TESEP) olarak uygulamaya devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

TESEP 2024 uygulamasına, Türkçe ilk basımı 2019 yılı ve sonrasında olan eserler önerilebilir. TÜBA-TESEP 2024 yılı Ödülleri için son başvuru tarihi 18 Mart 2024’tür.

Ödül Programı’na, üniversitelerde her seviyede okutulan ya da okutulması/yararlanılması mümkün telif eserler için başvurulabilmektedir. Başvuru, eserin son baskısı için yapılmaktadır. Eserlerde dizin ve kaynakça bulunması şartı aranmaktadır. Başvurular, eserlerle ilgili bilim dalları gözetilerek oluşturulan Alan Değerlendirme Komiteleri (ADK) tarafından hakem görüşleri de alınarak incelenmekte ve değerlendirilmektedir. ADK’leri önerilerini ADK yürütücülerinden ve Akademi Başkanından oluşan Ana Komite’ye sunmaktadır. Ana Komite, TESEP ödülü için önerilerini Akademi Konseyi’ne sunmaktadır. “Bilimsel Telif Eser Ödülü” ya da “Jüri Özel Ödülü” kazananlar, Akademi Konseyi tarafından karara bağlanmaktadır.

“Telif Eser Ödülü” kazanan eserlere 70.000TL para ödülü ve berat,  “Jüri Özel Ödülü” kazanan eserlere 40.000TL ödül ile berat verilmektedir.

 

Son Başvuru Tarihi: 18 Mart 2024

Program Sorumlusu: Aydın Danışan (#167)

E-Posta: tesepodul@tuba.gov.tr

 

İlgili Dosyalar:

TÜBA-TESEP ESASLARI

TÜBA-TESEP BAŞVURU BİLGİLERİ

TÜBA-TESEP BAŞVURU FORMU

TÜBA-TESEP TAAHHÜTNAMESİ

EN