A University Rising with Science, Effort and Devotion

Genel Sekreter Yardımcıları

Öğr. Gör. Abuzer YEŞİL
Genel Sekreter Yardımcısı
EN