Rising University with Science, Labor and Devotion ...

İdari Personel

Elvan ŞİMŞEK
Bilgisayar İşletmeni
Emine IŞIK
Yazı İşleri Şube Müdür V.
EN