Rising University with Science, Labor and Devotion ...

Kütüphane Otomasyonu sisteme açılmıştır.

Üniversitemizin Kütüphane Otomasyonu olan katalog.ozal.edu.tr sistemi aktif edilmiştir

EN