Malatya Turgut Özal University 2021-2022 Academic Year Fall Semester Transfer with Central Exam Score Announcement

 

ONLİNE BAŞVURU EKRANI

MALATYA TURGUT ÖZAL UNIVERSITY

2021-2022 EDUCATION FALL SEMESTER CENTRAL EXAM SCORE AND INTER-INSTITUTIONAL HORIZONTAL TRANSFER ANNOUNCEMENT (Additional Article 1)

 • Transfer applications will be made online to the faculty / college / vocational school on the dates determined by the relevant higher education institution, provided that it is between 01 - 15 August 2021.
 • Applications with missing documents or after the specified period will pay not attention
 • Applications are subject to preliminary examination in the relevant units within the framework of the announced conditions. Evaluation and adjustment of the candidates who meet the conditions are made by the adjustment commission of the relevant department/program in accordance with the “Malatya Turgut Özal University Exemption and Adaptation Procedures Directive”. It is decided by the board of directors and sent to Student Affairs.

 

APPLICATION, EVALUATION AND REGISTRATION CALENDAR

02-13  Ağustos 2021 : Başvuru dönemi

16-20 Ağustos  2021 : Başvuruların değerlendirilmesi

23 August 2021 : Announcement of results

06 September – 10 September 2021 : Students' registration

 

 Application Address;

Başvuru için TIKLAYINIZ

 

Documents Required for Application;

 • Student Certificate (Approval is not required for the document received from the e-government)
 • OSYM Exam Result Document.
 • OSYM Placement Result Document.
 • Petition (for example click).
 • A document stating that you have not made a central horizontal transfer before.
 • Student Status Document[Transcript Document (approval is not required for the document received from e-government)] and course contents (for adjustment procedures).

Evaluation;

 • The central placement score of the student in the year of registration must be equal to or higher than the base score of the last student placed in the equivalent diploma program to which he/she will apply.
 • 26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6569 sayılı Kanunun 28. Maddesi c) bendi ile “Öğrenciler bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemde başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır” -Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı ile başka bir diploma programına geçiş için müracaat etmesi halinde geldiği üniversitede, yukarıda yer alan 6569 sayılı Kanunun 28. Maddesi kapsamında kullandığı süre öğrenim süresinde sayılacağından dolayı, kalan süresi geldiği diploma programını tamamlayabilecek süreden az kalan öğrencilerin müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır. – Aynı diploma programına bu kapsamda yatay geçişi kabul edilen bir öğrencinin, geldiği üniversitede kullandığı süre ile birlikte Üniversitemizde kullanacağı süre toplamı, 6569 sayılı Kanunun 28. Maddesi kapsamında belirlenen süredir.
 • Applications received; After the evaluation, the relevant faculty/school/vocational school will announce on their website on Friday, August 23, 2021 at the latest and the results will be reported to the Registrar's Office. Within a week following the announcement of the results; The registrations of the units that continue their education in the central campus will be made at the Registrar's Office, while the registration of the other units will be made in the Student Affairs Offices of those units. Students who do not register within a week will be deemed to have waived their right to enroll.

Documents Required During Certain Registration (06 Eylül – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında kesin kayıt işlemleri yapılacaktır.)

1- Copy of Identity Card

2- Approved document stating that there is no harm in making horizontal transfer (to be obtained from the University where he/she is registered)

3- 2 Photographs (passport)

4- A document stating that students did not transfer within the scope of Annex-Article 1 before.

NOTE: A student who previously transferred with a Central Placement Score cannot apply for a transfer with a Central Score again.

Registration will be made with these documents, other registration documents will be requested by our university from the university where the student came from.

If it is determined that you have made a transfer with the Central Placement Score, your registration will be cancelled.

 Those who do not apply within the announced period will not be considered.

EN