Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Arasında “Evlilik Öncesi Eğitim Programı’’na Dair Protokol İmzalandı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında “Evlilik Öncesi Eğitim Programı’’na dair protokol imzalandı. 

Protokol ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü “Evlilik Öncesi Eğitim Programı” kapsamında sunulan hizmetlerde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, iş birliği ve eşgüdümün artırılması hedefleniyor..

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde eğitim alan öğrencilere “Evlilik Öncesi Eğitim Programı” kapsamında, eğitim programlarının düzenlenmesi ve devam eğitim programlarının güçlendirilerek sürdürülmesi başlıkları üzerinde duruldu.

Program kapsamında verilecek eğitimlerin evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, evlilik ve sağlık ve hukuk olmak üzere 3 başlık altında toplandığı görüldü. “Evlilikte iletişim ve yaşam becerileri” konusunda, evlilikte duyguların önemi, eş seçimi, sağlıklı bir evlilik, kadın, erkek, cinsellik ve aile içi iletişimin temel unsurları gibi içeriklere yer verilirken; “evlilik ve sağlık” konusunda üreme ve cinsel sağlık, aile planlaması, üreme bozukluklarına ilişkin eğitimler söz konusu olmaktadır. Son olarak özel hayatın dokunulmazlığı, aile içi şiddet ve kişi hakları gibi konuları temel alan “hukuk” konusu ile birlikte öğrencilere verilmesi düşünülen eğitim protokolünün sınırlarının belirlendiği görülmektedir.

EN