A University Rising with Science, Effort and Devotion

MTÜ-SEM Kuruldu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (MTÜ-SEM) kuruluşu gerçekleşti.

MTÜ-SEM Yönetmenliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmenlikte MTÜ-SEM’in amacı şu şekilde belirtiliyor: “Merkezin amacı, hayat boyu öğrenme kavramını önceleyerek; kişisel, kurumsal, toplumsal ve endüstriyel olarak ihtiyaç duyulan her türlü eğitim, kurs, sertifika programı, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve aynı çerçevede yetkilendirildiği sınavları gerçekleştirmek ve belgelendirmek suretiyle Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde özel sektör ve kamu kuruluşları ile işbirliğinin gelişmesini sağlamaktır.”

YÖNETMELİK: 

EN