Sözleşmeli Personel Alım İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları (2022-04)

Sözleşmeli Personel Alım İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları (2022-04)

 

Üniversitemiz tarafından 15 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen 42 (kırk iki)  adet Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yapılan başvurular sonucunda Nihai Değerlendirme Sonuçları ilan kodları itibariyle aşağıdaki bağlantı adreslerinden erişime açılmıştır:

 

Ön değerlendirme sonuçlarına göre Üniversitemiz kayıtlarına ulaşan 7 (yedi) adet itiraz bulunmaktadır. Söz konusu itirazlara istinaden Sınav Değerlendirme Komisyonu toplanmış, yapılmış olan 7 (yedi) itirazdan 5 (beş) itirazın REDDİNE kararı verilmiş ve sıralama listesi değişmemiştir. Diğer 2 (iki) itirazın ise KABULÜNE karar verilmiş olup S2022-33 (Destek Personeli (Şoför) (ÖN LİSANS) ile S2022-35 (Koruma Güvenlik Görevlisi  (KADIN) (ÖN LİSANS) unvanlarının sıralama listesi değişmiştir. 

 

Sözleşmeli pozisyonlara ASIL olarak yerleşmeye hak kazanan adayların 27 Ocak 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar görevinin yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını gösterir Sağlık Kurulu Raporlarını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına   şahsen teslim etmeleri veya dilekçe ekine eklenerek personel@ozal.edu.tr adresine PDF ortamında iletmeleri gerekmektedir.

 

Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

 

 

Asıl olarak yerleşmeye hak kazanan adaylardan süresi içerisinde başvuru olmaması veya asıl olarak yerleşenlerin haklarından feragat etmelerini yazılı olarak bildirmeleri halinde yerlerine yedek olarak yerleşmeye hak kazananlardan sırası ile yerleştirmeye davet yapılacaktır.

Belgelerini teslim eden adayların evrak kontrolünün doğru ve arşiv araştırmalarının olumlu olması halinde sözleşmeye davet için kendilerine bildirimde bulunulacaktır.

 

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 

 

NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:

-2022-27 ilan kodlu 1 (bir) kişilik Büro Personeli (LİSANS) alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-2022-28 ilan kodlu 1 (bir) kişilik Büro Personeli (LİSANS ) alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-2022-29 ilan kodlu 1 (bir) kişilik Büro Personeli (LİSANS) alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-2022-30 ilan kodlu 1 (bir) kişilik Büro Personeli (LİSANS) alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

-2022-31 ilan kodlu 4 (dört) kişilik Destek Personeli (Aşçı) ( ÖN LİSANS) alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-2022-32 ilan kodlu 5 (beş) kişilik Destek Personeli (Bahçe Bakım) (ÖN LİSANS) alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2022-33 ilan kodlu 2 (iki) kişilik Destek Personeli (Şoför) (ÖN LİSANS)  alımı itiraz sonucu değişen nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2022-34 ilan kodlu 1 (bir) kişilik Hemşire (LİSANS) alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2022-35 ilan kodlu 6 (altı) kişilik Koruma Güvenlik Görevlisi  (KADIN) (ÖN LİSANS) alımı itiraz sonucu değişen nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

– 2022-36 ilan kodlu 9 (dokuz) kişilik Koruma Güvenlik Görevlisi  (KADIN) (ÖN LİSANS) alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2022-37 ilan kodlu 3 (üç) kişilik Koruma Güvenlik Görevlisi  (ERKEK) (ÖN LİSANS) alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2022-38 ilan kodlu 5 (beş) kişilik Koruma Güvenlik Görevlisi  (ERKEK) (ÖN LİSANS) alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2022-39 ilan kodlu 1 (bir) kişilik Kütüphaneci (LİSANS) alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2022-40 ilan kodlu 1 (bir) kişilik Tekniker (ÖN LİSANS) alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

ÖNEMLİ

 

NOT:

22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, 31/12/2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Ek 1 nci maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklikte; Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü bulunmaktadır.

 

*Listeler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerin korunması ilkesine uygun olarak adayların kimlik numaraları ve ad-soyad bilgileri maskeleme yöntemiyle ilan edilmiştir.

 

iLETİŞİM:

Belge teslim süreciyle ilgili bilgi almak isteyen adaylar, (0422)846 12 55 – 846 12 65 numaralı telefonlardan ve personel@ozal.edu.tr adresinden mail yoluyla  yardım alabilir.

EN