Rising University with Science, Labor and Devotion ...

Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erkan ÖZGÜR’ün HORIZON 2020 bünyesinde çağrıya çıkılan AquaExcel 2020 proje temasına sunduğu proje 06/02/2019 tarihinde kabul edilmiştir.

EN