Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erkan ÖZGÜR’ün HORIZON 2020 bünyesinde çağrıya çıkılan AquaExcel 2020 proje temasına sunduğu proje 06/02/2019 tarihinde kabul edilmiştir.

EN