ENERDIGIT 2023 Ortak Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacılar,

Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen ortak girişimlerden olan ERA-NET Enerji Sistemleri ve Ağlarının Dijitalleşmesi (ERA-Net Digitalisation of Energy Systems and Networks-EnerDigit) projesi kapsamında, yerel ve bölgesel düzeyde enerji sistemlerinin optimize edilmesi ve bu sistemlerin güvenli/esnek bir Avrupa enerji sistemine bağlanabilmesi için yeni teknolojik seçeneklerin ve iş süreçlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Böylelikle, bölgesel enerji geçişi için dijital dönüşüm potansiyelinin açığa çıkarılması amaçlanmaktadır. Bahse konu oluşum kapsamında, Mission Innovation (MI) Girişimi ile birlikte 14 Haziran 2023 tarihinde MICall23’ün bir parçası olarak ENERDIGIT 2023 Ortak Çağrısı açılmıştır. Almanya (PTJ), Avusturya (FFG), Çekya (TACR), İskoçya (Scottish Enterprise), Romanya (UEFISCDI) ve Türkiye’nin (TÜBİTAK) aralarında bulunduğu fonlayıcı kuruluşların dâhil olduğu çağrı kapsamında çok uluslu, çok disiplinli araştırma ve yenilik projeleri desteklenecektir.

Çağrı kapsamında, enerji sistemleri ve enerji ağlarında dijital çözümlerin uygulanması, uyarlanması ve bunlara ilişkin bilgi birikiminin artırılması hedeflenmekte olup aşağıda yer alan ana amaçlara ulaşması beklenmektedir:

• Arz güvenliğini sağlarken enerji sisteminin tüm sektörlerinde yeşil enerji geçişine katkı sağlamak ve ilerletmek,

• Yenilikçi ve uygun maliyetli enerji çözümlerinde sektör birleşmesi ve yeni değer zincirlerinin geliştirilmesi yoluyla yeni uluslararası iş ve yatırım fırsatlarını şekillendirmek, böylece yeni istihdam fırsatları yaratmak ve çevresel olarak sürdürülebilir bir finansal büyümenin gelişmesine katkıda bulunmak,

• Yeşil enerjiye geçişin ilerlemesinde sosyal sürdürülebilirliği ve diğer sektörlerde dijitalleşme ile uyumu sağlamak.

Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, çağrıya katılan en az iki farklı ülkeden fonlanacak olan iki farklı ortaktan oluşması gerekmekte olup daha fazla sayıda ülkenin katılımı da tavsiye edilmektedir. Her ortak kendi ülkesinin fonlayıcı kuruluşu tarafından desteklenecektir. Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde hem uluslararası çağrı başvuru koşullarına hem de ortak ülkelerin ulusal kural ve koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu sebeple, çağrıya proje sunmak isteyen Türk araştırmacıların hem uluslararası çağrı ofisine, hem de TÜBİTAK’a başvuru yapması gerekmektedir.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve uluslararası başvuru sistemine ulaşmak için tıklayınız.

TÜBİTAK ilgili çağrı ulusal başvuru koşulları için tıklayınız.

Çağrı Takvimi:

Uluslararası proje önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 12.09.2023 (14:00 CET)

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden onaylanması için son tarih: 19.09.2023 (17:30 TSİ)

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK PBS üzerinden elektronik olarak imzalanması için son tarih: 19.09.2023 (17:30 TSİ)

Logo

ÖNEMLİ NOT: Başvurular sadece e-imzalı olacak şekilde alınmaktadır. E-imzalı başvuru süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Elektronik İmza ile ilgili soru ve önerileriniz için ardeb.e-imza@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

ENERDIGIT 2023 Yılı Çağrısı İletişim Bilgileri:

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB) İrtibat Noktası
Çağrı YILDIRIM & Dr. Hanife Tuzcuoğlu
E-mail: ncpenergy@tubitak.gov.tr
Tel: +90 312 298 18 84 & +90 312 298 11 26

Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG) İrtibat Noktası
Dr. K. Öncü ŞEN
E-mail: oncu.sen@tubitak.gov.tr
Tel: +90 312 298 18 09

TR