Erasmus+ Programı Personel Hareketliliği 2018 Proje Dönemi Duyurusu

Erasmus+ Programı Personel Hareketliliği

2018 Proje Dönemi

2018 proje dönemi Erasmus+ Programı Personel Hareketliliğinden yararlanacak Malatya Turgut Özal Üniversitesi personellerinin belirlenmesi için başvuru süreci başlamıştır.

Personel Eğitim Alma Hareketliliğinde anlaşma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda başvuru işlemleri ve koşullarına ilişkin ayrıntılar verilmiştir.

Kimler Faydalanabilir (Asgari Şartlar)

 • Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Malatya Turgut Özal Üniversitesinde tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve üniversitemizde fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir.
 • Üniversitemizde istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile arasında sözleşmesi olan personel faaliyetlerden faydalanabilir.
 • Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

Hareketlilik Süresi ve Kapsamı

 • Hareketlilik 31 Mayıs 2021 tarihinden önce tamamlanmalıdır.
 • Hareketlilik süresi 2 günden az 2 aydan fazla olamaz.
 • Eğitim Alma Hareketliliğinde, yararlanıcı, yaptığı iş ile ilgili konularda eğitim alma faaliyeti gerçekleştirebilir.

Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

 • Personel Hareketliliği Başvuru Formu
 • Kabul Belgesi veya kabul edileceğine ilişkin yazışmaların çıktısı (Başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır.)
 • Yabancı Dil Belgesi (isteğe bağlı)

Başvuru Takvimi ve Yeri

Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihleri           :           10 Mart 2021 – 26 Mart 2021

Sonuçların Açıklanması                   :           30 Mart 2021

Belgelerin Teslim Edileceği Yer      :           Başvuru belgeleri erasmus@ozal.edu.tr e-posta adresi üzerinden teslim edilecektir. Belgelerin süresinde teslim edilmemesi başvuru geçersiz sayılacaktır.

Erasmus Personel Eğitim Alma Değerlendirme Ölçütleri

Personel Hareketliliğinden yaklaşık olarak 3 personelin hibeli olarak yararlanması öngörülmektedir.

Erasmus+ Programı Personel Hareketliliği bütçesi sınırlı olduğundan; başvuru sayısının fazla olması durumunda programdan yaralanacak personel aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir: 

 

 

 

 • Eğitim Alma Hareketliliği:
Eğitim Alma Hareketliliği Puan
Daha önce Erasmus+ Personel Hareketliliğinden faydalanmamış personel 20
Daha önce Erasmus+ Personel Hareketliliğinden faydalanmamış bölüm ya da birimlerden başvuran personel* 5
Daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti 4
Gazi personel ile şehit ve gazi eşi veya çocuğu olan personel 10
İdari personel 9
Lisans mezunu 3
Lisansüstü mezunu* 4
Yabancı Dil belgesi (YÖK tarafından tanınan Yabancı Dil Sınavlarındaki 50 ve üzeri puanlar başarılı sayılacaktır)* 10
Engelli personel (Engel oranı %40 ve üzeri) 8
Başvuru tarihi itibariyle yükseköğretim kurumlarındaki hizmet yılı 1 yıl – 5 yıl* 3
Başvuru tarihi itibariyle yükseköğretim kurumlarındaki hizmet yılı 6 yıl – 10 yıl* 4
Başvuru tarihi itibariyle yükseköğretim kurumlarındaki hizmet yılı 11 yıl – 15 yıl* 5
Başvuru tarihi itibariyle yükseköğretim kurumlarındaki hizmet yılı 15 yıl ve üstü* 6
Başvuru sahibi tarafından yapılan Erasmus Kurumlar Arası Anlaşma 10
Erasmus+ ile birlikte programdan daha önce yararlanmış olanlardan ((başka bir kurumda çalışırken faaliyetten faydalanmış olması durumunda da) her bir faaliyet için azaltma uygulanacaktır. -5

 

* Toplam puanlarda eşitlik olması durumunda puan eşitliğine sahip olanlar kendi içerisinde sıralanırken sadece * ile belirtilen ölçütlerin toplam puanı dikkate alınarak sıralama yapılacaktır. Puan eşitliği bozulmaz ise yükseköğretim kurumlarındaki hizmet süresi fazla olan personele öncelik verilecektir.

Diploma dercesine göre puanlamalarda, sadece sahip olunan en üst diploma dercesine göre puan verilir.

 

Günlük Hibe Tutarları ve Seyahat Ödemeleri

Program bütçesi sınırlı olduğundan daha fazla personelin yararlanabilmesi için 5 (yol hariç) güne kadar olan süreler için hibe ödemesi yapılabilecektir. 5 günü aşan süreler için hibe ödemesi yapılmamakla birlikte istenirse hibesiz olarak programdan yararlanmak mümkün olabilecektir.

 • Günlük Hibe Tutarları:

Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan günlük hibe miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Euro cinsindendir.

Ülke Grupları Gidilen Ülkeler Günlük Hibe (€)

(15. Güne Kadar)

Günlük Hibe (€)

(15. Günden İtibaren)

1. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153,00 107,10
2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 136,00 95,20
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya 119,00 83,30
 • Seyahat Ödemesi
Yol Mesafesi (km.) Hibe Tutarı (€)
Katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı 10-99 20,00
100 – 499 180,00
500 – 1999 275,00
2000 – 2999 360,00
3000 – 3999 530,00
4000 – 7999 820,00
8000 km. ve üzeri 1.500,00

Yerleşik olunan yerden faaliyetin gerçekleşeceği yere olan uzaklık aşağıda verilen bağlantı kullanılarak hesaplanır: Mesafe Hesaplayıcı

Hibesiz Yararlanma

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir.

Engelli Personele İlave Destek

Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Ek hibe verilebilmesi için kanıtlayıcı belgeler talep edilecektir.

Bu duyuruda belirtilmeyen durumlar için Erasmus+ Programı Yükseköğretim Kurumları için El Kitabında belirtilen kurallar uygulanacaktır.

 

 • Eğitim Alma Hareketliliğinde hareketlilik gerçekleştirilecek kurum / kuruluş ile anlaşma olması zorunluluğu aranmamaktadır.

 

 • Eğitim Alma Hareketliliğinde kurum / kuruluşlara hareketlilik gerçekleştirilmesi söz konusu olabilecektir.

 

 • Eğitim Alma Hareketliliği için Staff Week ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://staffmobility.eu/staff-week-search

 

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

TR