Fırat Kalkınma Ajansı ve İnönü Üniversitesi ile SİBER VATAN programı protokolü imzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenecek “Siber Vatan Programı” protokolü imzalandı.

Fırat Kalkınma Ajansı binasında düzenlenen protokol imza törenine, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. AbdulvahapYoğunlu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gürkan Kavuran ve İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Erhan Akkaya katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. AbdulvahapYoğunlu program ile birlikte üniversitelerin bilişim bölümünde 2’nci ve 3’üncü sınıf öğrencilerine eğitim verileceğini belirterek:“Programın ana amacı siber güvenlik uzmanları yetiştirmek. Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi ile birlikte imzaladığımız protokol ile 45 öğrenciye eğitim vereceğiz. Eğitimlerin ilki beyaz şapkalı hacker dediğimiz yeni işletim sistemiyle ilgili eğitimler, daha sonra zararlı yazılımlar ve sızma eğitimleri verilecek. Eğitim sonunda da Savunma Sanayi Başkanlığının koordinasyonunda siber güvenlik firmalarında staj imkânı sunulacak. Buradan mezun olacak öğrencilerimiz için yine buralarda iş imkânı doğacak” şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise siber saldırılar karşısında mücadele edecek yeni uzmanların yetişmesi adına, İnönü Üniversitesi olarak seçecekleri 30 öğrenci ile bu eğitime katılacaklarını söyledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Recep Bentli Türkiye’nin yaşadığı dijital dönüşüm ve teknolojik gelişimine paralel olarak artan siber saldırılara ve bu programın önemine değinerek, Üniversitemizden 15 öğrencinin Siber Vatan Programı’nda eğitim alacağını belirtti. Ayrıca bu konuda desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığıve Fırat Kalkınma Ajansına teşekkürlerini sundu.

Siber Vatan Programı

“Siber Vatan Programı”Türkiye’nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması amacıyla üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin farkındalıklarını arttırmak, potansiyel yetenekleri tespit ederek, eğitim ve yetenek geliştirme faaliyetleri uygulanarak, siber güvenlik teknolojileri alanında kariyer planlamalarını teşvik etmek ve desteklemek amacıyla geliştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı ile eşgüdüm halinde yürütülerek tüm ülkeye yayılması amaçlananSiber Vatan Programı ile özel sektör ve kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu siber güvenlik uzmanlarının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Siber Vatan Programı kapsamında belirlenenöğrencilere Beyaz Şapkalı Hacker (CertifiedEthical Hacker, CEH) eğitimi, Linux işletim sistemi eğitimi, Zararlı Yazılım (Malware) Analizi eğitimi ve Sızma Testi (PenTest) eğitimleri ücretsiz olarak verilecektir.

Programa dahil edilen öğrencilerin motivasyonlarını artırmak amacıyla, siber güvenlik sektöründe faaliyet gösteren firmalara, AR-GE merkezlerine ve kurumlara teknik geziler gerçekleştirilecektir. Bu gezilerde öğrencilere siber güvenlik alanında ülkenin vizyon ve hedeflerinin aktarılması ile siber güvenlik ekosistemi tanıtılarak bilgi güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmaları sağlanacaktır.

Eğitimlerin sonunda sınav yapılarak başarılı öğrencilere katılım belgesi sunulacaktır. Ayrıca teknik eğitimlerde başarı gösteren öğrencilere Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesine üye firmalarda ve çeşitli kurum ve kuruluşlarda staj yapma imkânı sağlanacaktır.

 

Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi olmak.

Belirtilen bölümlerde 2’nci veya 3’üncü sınıf öğrencisi olmak.

Kontenjan Dağılımı

Yazılım Mühendisliği (7 Kişi)

Bilgisayar Mühendisliği (7 Kişi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (1 Kişi)

Başvuru Tarihi

06-13 Ocak 2023

Eğitim tarihi daha sonra ilan edilecektir.

Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

 

 

 

TR