Geçmişten Geleceğe Hemşirelik Konferansı Düzenlendi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde hemşirelik mesleğinin önemini ve hemşirelerin topluma sağladığı değerin farkındalığını sağlamak amacıyla hemşireler günü kutlandı. Tören Malatya Turgut Özal Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahin Direkel, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seyhan Çıtlık Sarıtaş, İnönü Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Behice Erci, çok sayıda akademik, idari personel ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Hemşireliğin diğer meslek dallarında olduğu gibi toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan hayatıyla yakından ilgili, bilgi, beceri ve ekip çalışması gerektiren, temelinde sevgi, saygı, özveri, sabır, hoşgörü yatan, çalışma şartları olan zor bir meslek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Recep Bentli, “Hem deprem zamanında hem de küresel salgın zamanında hemşireliğin ne kadar kutsal bir meslek olduğunu bizzat toplumun benimsediğini, gördüğünü, tekrar hatırladığını rahatlıkla dile getirebilirim. Bu kutsallık yalnızca hizmet açısından değil, aynı zamanda öğrenci yetiştireceksiniz, ileride akademisyen olacaksınız, belki yönetici olacaksınız ama zor bir görev sizi bekliyor. Ancak bunu seçtiğiniz için sizi tebrik ediyorum.” dedi.

Prof. Dr. Recep Bentli Türk dilinde “hemşire” olarak yer verilen ve “kız kardeş” olarak bilinen bir kelime ile çevrilmesine dikkat çekerek, mesleğin hoşgörü ve anlayışı beraberinde getirdiğini belirtti. “Küresel salgının başlangıcında hemşirelerimiz, hekimlerimiz sadece cerrahi bir maskeyle hastalarına hizmet vermeye başlamışlardı. Kendi yakınına dahi dokunmak istemeyen kişiler söz konusuyken hemşirelerimiz, hekimlerimiz, tüm sağlıkçılarımız hiç korkmadan sadece cerrahi maske ile bu hizmetleri verdiler. Küresel salgında ülke olarak büyük bir başarıyla bu imtihandan geçmiş olduk. Yine deprem zamanında hemşirelerimiz depremzede olmalarına ve belki yakınlarından haber alamadıkları halde acilde yoğun bir şekilde gelen hastalara hizmet vermeye devam ettiler. Bu kutsallığı biz ‘hemşire’ ismini koyarak benimsemiş oluyoruz.” ifadelerine yer verdi. 

Üniversite olarak en güçlü fakültelerinden birinin Sağlık Bilimleri Fakültesi olduğunu belirten Prof. Dr. Recep Bentli, Hemşirelik bölümünün 2021-2022 yılında öğrenci alımına başladığını aktaran Prof. Dr. Recep Bentli, “Şu anda 4 Doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi ile eğitim öğretime devam etmekteyiz. Kaliteli bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Stajlarda da hocalarınız mutlaka yanınızda olmaya çalışacaklar. Genç dinamik bir ekip ile çalışmaktayız. 2023-2024 eğitim yılında İç hastalıkları hemşireliği ve cerrahi hastalıkları hemşireliği anabilim dalında yüksek lisans öğrencisi kabulüne başladık. Bu gün itibari ile 156 lisans ve 14 yüksek lisans öğrencisi ile eğitim öğretime devam etmekteyiz. Hem ulusal hem uluslararası arenada görünürlüğü artan bir fakülte olmak için emin adımlarla yürüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

 

Prof. Dr. Recep Bentli, “Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN)’nin bu yılki temayı “Hemşireler Geleceğimiz: Bakımın Ekonomik Gücü” olarak belirlemiştir. Gerçekten de iyi bir eğitim sonrası, iyi bir hemşirelikle, iyi bir bakım yaptığımızda, bir enfeksiyonu önlemek bile olsa, hastanedeki gün yatış sayısını azaltmakta, farklı ilaçların verilmesinin önüne geçilmekte ve maliyetleri oldukça azaltmakta. Tabi halk sağlığı olarak da koruyucu hekimlik ve koruyucu hemşirelikle sağlık bakım maliyetleri düşmekte olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahin Direkel konuşmalarına Hemşirelik bölümünün fakültenin ilk açılan bölümlerinden biri olduğunu vurgulayarak başladı. “Dünya genelinde 1954, ülkemizde 1964 yılından beri Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs arası ise “hemşirelik haftası” olarak kutlanmaktadır. Eskiden kız kardeş anlamında hemşirem denilirdi. Bu da hemşirelik mesleğinin oldukça kutsal olduğunu ve en yakın kardeşi gibi gördüğünü ortaya koymaktadır. Hemşirelik denilince aklımıza Florence Nightingale ve Gevher Nesibe gelmektedir.” ifadelerine yer verdi.

Hemşirelerin temel görevlerinin hastaların tıbbi bakımını sağlamak, ilaçların verilmesi, tıbbi prosedürlerin uygulanması, yara bakımı, hasta eğitimi ve sağlık durumunun izlenmesi gibi işlemleri içerdiğini belirten Prof. Dr. Şahin Direkel, “Hemşireler sağlık ekibinin en önemli parçalarından biridir. Hemşirelik fedakârlık gerektiren belli ilkeleri, belli kuralları olan bir meslektir. Hemşire sır saklar, görev bilincine sahiptir ve hiçbir şekilde din, dil, ırk, mezhep ayrım yapmaksızın herkese fedakârca hizmet eden kişidir. Hemşire hiçbir zaman hastayı hayati tehlikeye sokacak bir girişimde bulunmaz ve hemşire devamlı kendini geliştirir, yetiştirir ve daima iyi seviyeye gelmek için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Hemşirelik; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve eğitiminden sorumlu bir sağlık disiplinidir. Ülkemiz hemşirelik eğitiminde dünya standartlarını yakalamış, hatta bazı alanlarda geçmiş durumdadır.” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Şahin Direkel konuşmalarını pandemi döneminde sağlık çalışanlarının üstlendiği üstün görevi hatırlatmak amacıyla “Yaşadığımız Covid-19 pandemisi tüm dünyada hemşireleri ve diğer sağlık çalışanlarını fiziksel ve ruhsal açıdan etkilemiştir. Hemşireler, üstün bir gayretle insanların yaşamlarına dokunarak sağlıklarına yeniden kavuşmasına vesile olurken, pandeminin ön saflarında yüksek risk altında çalışmışlardır. Tedavi edici sağlık uygulamalarının yanında, koruyucu sağlık hizmetlerini yürüten hemşireler, bakım verici rolünün yanı sıra eğitici, danışman, karar verici, yönetici ve koordinatör rollerine de sahiptir.” ifadeleri ile sonlandırdı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seyhan Çıtlık Sarıtaş ise konuşmalarına “Sağlık tüm insanlar için zorunlu vazgeçilmez temel ihtiyaçlardan biridir. Tüm Dünya da olduğu gibi ülkemizde de sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir, kaliteli sunulabilmesi, sağlıkta ekip çalışması ile mümkündür. Hemşire, bu ekip hizmetinin en temel unsurlarından biridir. Hemşirelik çağlar boyunca çeşitli aşamaları geçerek bugünkü modern ve insan onuruna yakışır biçimde bakım kalitesi sunarak gelmiştir. Hemşirelik mesleği. Dünyada serbest dolaşım hakkı olan 8 meslekten bir tanesidir. Ülkemizde sağlık alanında en çok istihdam edilen meslek hemşireliktir.” ifadelerine yer vererek başladı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3 yıldır eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmekte olduğunu ve iç hastalıkları hemşireliği ve cerrahi hastalıkları hemşireliği ana bilim dallarında yüksek lisans eğitimine 2023-2024 eğitim öğretim yılında başladıklarını dile getiren Doç. Dr. Seyhan Çıtlık Sarıtaş, “Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN)’nin bu yılki temayı “Hemşirelerimiz Geleceğimiz: Bakımın Ekonomik Günü” olarak belirlemiştir. Bu tema da zaten hemşireliğin ve hemşirelik bakımının ekonomi başta olmak üzere yaşamın her alanına ne denli etkisi olduğu vurgular niteliktedir. Çünkü kaliteli bakım, sağlık maliyetini azaltmaktadır. Hemşireliğe yatırım yapmak, maliyetin azaltılmasında etkili olmaktadır. Bakım verilen hasta ve hemşire memnuniyetini arttırmaktadır. Kıymetli öğrencilerim, geleceğin hemşireleri mesleğe bugünün hemşireleri gibi sizler de sahip çıkın. İçinizdeki enerjiniz hiç tükenmesin.” İfadelerine yer vererek sonlandırdı.

Konferansta Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Müzik Bölümü Öğr. Gör. Harun Barış koordinatörlüğünde gerçekleştirilen eser dinletisinin ardından İnönü Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Behice Erci’nin sunumu ile devam etti.

Prof. Dr. Behice Erci, hasta bakımının geçmişinin eski çağlara kadar dayandığını ve bu sebeple başlangıçta toplumun ihtiyaçlarını karşılamak, hasta ya da kırılgan bireylere bakım vermek amacıyla geliştirildiğin ifade etti: “Hemşireler, hasta bakımında bitkisel ilaçlar ve tedavi edici teknikler kullanmışlardır. Bu yüzyıldan sonra hemşirelik için gerileme dönemi başlamıştır. İslamiyet’in doğuşuyla hasta bakımı önem kazanmış. Savaşlarda yaralı askerlere bakan kadınlar vardı. Yaralı ve hasta bakımı için ilk kadın topluluğu peygamber efendimiz zamanında kurulmuştur.”

Dünyada Hemşirelik mesleğinin gelişmesi adına çalışmalar yapan kişilerden bahseden Prof. Dr. Behice Erci sunumunda alanda çalışmalar yapan Florence Nightgale, Besim Ömer Paşa gibi isimlere yer verdi. Aynı zamanda Amiral Bristol Sağlık Lisesi, Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi, Tevfik Sağlam Hemşire Lisesi gibi ülkemizde ilk açılan hemşirelik okullarından ve üniversitelerde hemşirelik alanında açılan fakültelerden bahsetti.

Tarihi gelişim sürecinde hemşireliğin bir dizi değişim geçirdiğini aktaran Prof. Dr. Behice Erci, “Fiziksel gereksinimleri karşılayan, hekimlere tabi olan, hastalığa odaklanmış bir meslekten, bütüncül bakım veren, özerk ve sağlığa odaklanmış bir mesleğe dönüşmüştür. Hemşirelik, son birkaç on yıl içinde, geleneksel bakım verme rolünden, klinik uygulama ve araştırmaya derinlemesine gömülü bir rol haline gelerek, dikkate değer bir dönüşüm geçirmiştir. Günümüzde araştırmacı hemşireler ve pratisyen hemşireler, uzmanlıkları, hasta memnuniyeti ve bakımına olan katkıları nedeniyle güvenilen, sağlık hizmetlerinde önemli kişilerdir.”

Prof. Dr. Behice Erci sunumuna hemşirelikte teknolojik yenilikler, hemşireliğin bilişimden yararlanması, hemşirelikte robotik ve otomasyon, hasta bakımında teknolojiyle ilgili etik hususlar, geleceğin hemşireleri için gelişen müfredat, hemşirelik mesleğinin geleceği gibi konu başlıklarına değinerek konuşmalarına son verdi.

Konferans Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem’in konuklara çiçek ve teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

 

TR