Bilim, Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite...

Genel Sekreterlik

GENEL SEKRETERLİĞİN GÖREV DAĞILIMI

Dr. Öğr. Üyesi Neşe KARAKAŞ
Genel Sekreter


Adres: Malatya Turgut Özal Üniversitesi  Rektörlüğü
Alacakapı Mah. Kırkgöz Caddesi No.70 44210 Battalgazi /MALATYA

E-Posta: genelsekreterlik@ozal.edu.tr
Telefon: 04225028007- 04228461255 (1031) Faks     : 04228461225

Görev Tanımları:

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 51. maddesinde yer alan Yasal Düzenlemeye göre Üniversitelerde Rektöre bağlı merkez yönetiminin başında Genel Sekreter bulunur. Genel Sekreter, Üniversite İdari Teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

  • Üniversite İdari Teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.
  • Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu gündeminin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
  • Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulunda Raportörlük yapmak. Bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.
  • Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Rektör, Senato veYönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yapmak ve yaptırmak.
  • E- posta yoluyla, YÖK ve çeşitli kurumlardan gelen duyuruları ilgili birimlere duyurmak.
  • Basın ve Halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak.

Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmakGenel Sekreter Yardımcılığı

ALİ ÖZMEN
Genel Sekreter Yardımcısı

Adres: Malatya Turgut Özal Üniversitesi  Rektörlüğü
Alacakapı Mah. Kırkgöz Caddesi No.70 44210 Battalgazi /MALATYA

Telefon : 0422 8461255 / 1092

Görev Tanımları:

  • Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreterden aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca verilen görevleri yapmak. Genel Sekreter görevinde bulunmadığı zamanlarda Genel Sekreterliğe vekâlet etmek.
  • Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
  • Devredilen yetki sınırları içinde Üniversitenin tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmekte Genel Sekretere yardımcı olmak.
  • Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde Rektör ve Genel Sekreterin vereceği diğer görevleri yapmak.

TR