II. Uluslararası Geriatri Ve Gerontoloji Buluşmaları Sempozyumu üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun desteğiyle düzenlenen sempozyum 28-29 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sempozyum, afetlerde yaşlı nüfusun karşılaştığı zorluklara ve bu zorluklarla başa çıkabilmek için gereken multidisipliner iş birliklerine odaklandı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu desteğiyle düzenlenen, ev sahipliğini üniversitemizin üstlendiği ve iki gün süren II. Uluslararası Geriatri ve Gerontoloji Buluşmaları Sempozyumu “Afet Gerontolojisi: Afetlerde Geriatristlerin ve Gerontologların İş Birliği” temasıyla gerçekleşti. Bu önemli etkinliğin açılışında, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Doç. Lelya Bayramoğulları ve Japon Müzik ve Sanat Derneği Onursal Başkanı Atsuko Suetomi bir müzikal performans sergiledi. Ardından, Rektörümüz Prof. Dr. Recep Bentli, J.F. Oberlin Üniversitesi Gerontoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Hisao Osada, Simon Fraser Üniversitesi Gerontoloji Bölümünden Dr. Gloria Margaret Gutman ve Türk Akademik Geriatri Derneği’nden Prof. Dr. Teslime Atlı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Şahin Direkel, sempozyum yürütücüsü Doç. Dr. Neşe Karakaş ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu (SADEFE) Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Orhan Koç konuşmalarını gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, “Bildiğiniz gibi Türkiye’de artık Avrupa’daki ve gelişmiş ülkelerdeki gibi yaşlı nüfusu %10’un üzerinde olan bir ülke artık. Yaşlı nüfusun artması ile birlikte gerontoloji ve geriatri alanları da son yıllarda Türkiye’de hızlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda ülkemizde yaşlıların ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması için birçok çalışma yürütülmektedir. Ancak bu çalışmaların daha da etkili hale gelmesi için gerontologlar ve geriatristler arasındaki iş birliği çok önemlidir. Bu noktada biz de üniversite olarak Türkiye’deki 2. Gerontolog- Geriatrist büyük buluşmasını gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi 28-29 Mart tarihleri arasında Türkiye’de 2. defa Malatya Turgut Özal Üniversitesi yani üniversitemizin yürütücülüğünde UNESCO Milli Komisyon desteğiyle gerçekleştirilen bu sempozyum gerontologlar ve geriatristler arasındaki iş birliğin geliştirmek için önemli bir fırsat sunmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

28 Mart 2023 tarihinden itibaren gerontologların kamu hastanelerinde istihdamının artık gerçekleştirilmeye başlandığını ve bu nedenle sahada çalışacak gerontologların yetiştirilmesine daha da fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Sayın Prof. Dr. Recep Bentli, “Gerontologların sağlık kuruluşlarında istihdamı gerontolog ve geriatristlerin iş birliği açısından son derece önemlidir ve yaşlıların gerontolojik ve geriatrik hizmetlere daha iyi erişim sağlamalarına inşallah katkı sunacaktır. Bu sempozyum kapsamında gerontologlar ve geriatristler, yaşlıların sağlık, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması için neler yapılabileceğini tecrübelerini de göz önünde bulundurarak inşallah tartışmaya çalışacaklardır. Ayrıca bildiğiniz gibi geçen yıl asrın felaketi olarak yaşadığımız bu büyük afet sonrası, “Afet Gerontolojisi” konusunda fikir alışverişinde bulunarak özellikle yaşlıların afet durumunda nasıl korunabileceklerine, neler yapılması gerektiğine, ihtiyaçlarının neler olduğuna yönelik birinci sempozyumda ortaya çıkan sonuçlar bu sempozyumda daha gelişmiş şekilde değerlendirilerek neler yapılabileceği konuşulacak. Biz Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak başta tabi ki İsmail hocamızın desteğiyle ve Neşe hocamın gayretleriyle gerontolojiye, geriatriye hem Tıp Fakültesinde hem Sağlık Bilimlerinde, bu bölümlerimize daha fazla desteği nasıl verebiliriz, bunun her zaman gayreti içerisinde olacağız. Sempozyumun her anının çok verimli geçmesini, katılımcılara inşallah büyük katkılar sunmasını temenni ederek sözlerimi burada bitirmek istiyorum ve hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum.” diyerek konuşmalarına son verdi.

J.F. Oberlin Üniversitesi Gerontoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Hisao Osada, “Malatya Turgut Özal Üniversitesinde Geriatri ve Gerontolojinin Buluşması ve Afet Gerontolojisi Sempozyumu açılışından dolayı sizleri tebrik ediyorum. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ve 60+Tazelenme Üniversitesi’nden sorumlu Doç. Dr. Neşe Karakaş başta olmak üzere emeği geçen herkese saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. İsmail Tufan’a ayrıca teşekkür etmek isterim. Gerontoloji eğitim araştırmalarımdaki rehberliği ve nezaketiyle bana ve Japonya’dan diğer insanlara sempozyuma katılma fırsatı sağlayan Prof. Dr. İsmail Tufan’a minnetlerimi sunuyorum. Desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer vererek başladığı açılış konuşmasında Japonya’da geçmiş yıllarda gerçekleşen depremler üzerinden örnekler vererek olumsuz etkilerin boyutunu anlattı.

Prof. Dr. Hisao Osada, “6 Şubat 2023’te Türkiye’nin güneydoğusunda 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ve bu depremin 21.yüzyılın en büyük depremlerinden biri olduğunu, çok büyük sayıda hasara yol açtığını ve hala yeniden inşa aşamasında olunduğunu duydum. Bu tür afetlerden çocuklar, yaşlılar ve engelliler ciddi şekilde etkilenmekte. Ben gerontoloji alanında uzmanlaştığım için afet anında yaşlıların özelliklerini anlayarak destek aranmasının önemli olduğuna inanıyorum. Felaketten etkilenen herkese en derinden taziyelerimi sunuyorum. Bu sempozyumun Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin daha derinleşmesine, zenginleşmesine doğru, bir adım daha ileriye atılmasına katkıda bulunmasını diliyorum.” ifadelerine yer verdi. 

Simon Fraser Üniversitesi Gerontoloji Bölümünden Dr. Gloria Margaret Gutman, “Afet konusu gerçekten de çok önemli bir konu. 2005’te Katrina Kasırgası yaşandığından bu yana yaşlıların acil ihtiyaçları konusunda sadece kadınlar ya da çocukların hayatlarını kaybetmediklerinin farkına vardık. Deprem ya da hava ile ilişkili afetlerde sadece çocuklar ciddi bir şekilde etkilenmiyor, hayatını kaybetmiyor. Yaşlılar da hayatını kaybetmekte. Özellikle de en çok savunmasız ve kırılgan olanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Fiziksel olarak da bilişsel olarak da bozukluğu bulunan yaşlılara daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Gerontoloji alanında Türkiye’deki çalışmaları gördüğümde çok etkilendim.  Veriler bize kendi toplumlarına geri dönüp hayatlarını yeniden kurma aşamasında yaşlıların hizmetlere ve programlara daha az erişebildiğini gösteriyor. Normalleşmiş bir yaşama ve sürece dönmeleri gençlere göre çok daha zor oluyor. Bu yüzden gerontoloji uzmanlarının afetin bütün aşamalarına dâhil olmaları çok önemli.” ifadelerine açılış konuşmalarında yer verdi.

Konuşmalarına ülkemizde 65 yaş ve üzerindeki bireylerin toplam nüfusun %10.2’sini oluşturduğunu ve 9 milyon kişiye yaklaştığını belirterek başlayan Türk Akademik Geriatri Derneği’nden Prof. Dr. Teslime Atlı, “Nüfusumuz giderek yaşlanıyor. Bunun gelişmişlik açısından çok iyi bir sonuç olduğunu söylemek çok doğru ama tabi ki artan yaşlı nüfus, giderek artan birtakım ihtiyaçları da beraberinde getirdiğinden bunlara da hazırlıklı olmak gerekiyor. Geriatri ve Gerontolojinin ortak çalışmalarına depremden sonra başlanmıştır ve bu hizmetlerin nereye evrileceği veya nasıl olması gerektiği hususunda çalışmalara devam edilmektedir. Özellikle gerontologların devlet hizmetlerine atamalarının başlaması, bazı merkezlerde özellikle birlikte çalışmaya başlamaları, bu kardeş iki alanın iş birliğini kolaylaştıran önemli bir faktör olmuştur.” dedi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahin Direkel, “Yaşlı bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımı desteklenerek kendilerini daha iyi hissetmeleri sağlanmalıdır. Yaşlıların sosyal yaşama katılmasının arttırılması yaşam kalitesini arttıracak ve sosyal izolasyonu da aynı zamanda önlemiş olacaktır.” ifadelerine yer verdi. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Geriontoloji bölümünün açıldığını belirten Prof. Dr. Direkel, çok güçlü bir öğretim kadrosuna sahip olan bölümün gelecek yıl öğrenci almaya başlayacağını belirtti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve 60+Tazelenme Üniversitesi Yürütücüsü Doç. Dr. Neşe Karakaş ise “Bugün burada dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanları, uzmanlar ve sektör profesyonelleri ile 2. Uluslararası Geriatri ve Gerontoloji Buluşmaları Sempozyumunun açılışında bir araya gelmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sempozyum kapsamında afet durumlarında bu profesyonellerin nasıl iş birliği içerisinde olmaları gerektiğini ele alacak çok önemli bir platformdur. Yaşlı nüfus artış göstermektedir. Bu durum toplumlarımızın karşı karşıya oldukları zorlukların yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.” diyerek açılış konuşmalarında yer aldı.

Son olarak konuşmalarını gerçekleştiren Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu (SADEFE) Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Orhan Koç, “Aynı alanda çalışan disiplinlerin birlikte çalışabilme beceri ve yetileri çok önemli. Yaşlılık ve yaşlanma konusu da multidisipliner bir konu. Afetlerde özellikle çok daha önemli. Biz de Sağlık ve Sosyal Dernekleri Federasyonu olarak bu alanlarda çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Yaşlanan toplumda herkesin hazırlanması ve her kamu kurum ve kuruluşunun, yerel yönetimlerin, sivil toplumun, akademisyenlerin üzerine düşen görevleri yapmaları açısından çok ciddi çalışmalar yapılmakta” ifadelerine yer verdiği konuşmaları ile açılış konuşmaları sona erdi ve sempozyumları yapıldı.

Sempozyumda, afetlerde yaşlı bireyleri desteklemek için geriatri ve gerontoloji alanlarındaki iş birliğinin önemi vurgulanarak, afetlere adaptasyon, yaşlıların afetler sırasında karşılaştıkları sağlık ve sosyal zorluklar, iklim değişikliğinin yaşlılar üzerindeki etkileri gibi konular derinlemesine incelendi. Gerçekleştirilen bilimsel oturumlar, soru-cevaplar ile zenginleştirilerek, afetler sırasında ve sonrasında yaşlıların karşı karşıya kaldığı özgül zorluklar, geriatrik sendromların yönetimi, afet durumlarındaki psikososyal destek mekanizmaları ve yaşlı bireylerin afetlere adaptasyon süreçleri gibi önemli konular ele alındı. Aynı zamanda, tıp eğitiminde gerontoloji alanına erken maruziyetin öneminin altı çizilirken, yaşlıların sağlık, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması için gerontologlar ve geriatristler arasındaki iş birliğinin artırılmasının gerekliliği vurgulandı. Sempozyuma Afzal Parvez Khan, Uluslararası Gerontoloji ve Geriatri Derneği Öğrenci Konseyi (IAGG-CSO) Genel Sekreteri olarak katıldı.

Sempozyuma ülkemizin yanı sıra, Japonya, Fransa, Hindistan, İngiltere, Avusturya, Arjantin ve Almanya’dan katılımcı ve konuşmacılar da katıldı. Uluslararası katılımın yüksek olduğu sempozyumda, Prof. Dr. Mitsuru Hisata, Prof. Dr. Tomoko Sano ve Prof. Dr. Hisao Osada ile Prof. Dr. Kiyoshi Kanebishi’nin sunumları, deprem sonrası ruhsal bakım, işitme kaybı ve ruhsal iyileşme konularında önemli görüşler sundu ve dikkat çekti. Dr. Rabbaniye Tarick, sağlık eşitsizliklerinin yaşam tarzı tıbbı ile nasıl giderilebileceğini, Dr. David Wordley, teknoloji ve yeniliğin yaşlanma sürecine ve afet durumlarına olumlu etkilerini ele aldı. Bu dinamik oturum, insani krizler sırasında yaşlı bireylerin daha iyi desteklenmesi için kritik öneme sahip stratejiler sunarak alanında dikkat çekici bir tartışma platformu oluşturdu. “Yaşlı İstismarını Önleme Uluslararası Ağı” (INPEA) Avrupa Bölge Temsilcisi Natasa Todorovic ise konuşmasında yaşlı istismarına dikkat çekti. Rajeev Mylapalli, kriz sonrası direnci ve toparlanmayı artırmak için yenilikçi teknolojilerin ve metodolojilerin kritik rolünü vurguladı. Prof. Dr. Bernd Seeberger, sosyal-psikolojik perspektiften yaşlanmaya ve afetler durumlarına ilişkin değerli görüşlerini sundu. Arjantin’den sempozyuma katılan Prof. Dr. Jorge Alberto Juri, küresel yaşlanma eğilimlerinin afetlerin sosyal sonuçlarıyla olan ilişkisini oldukça geniş bir perspektifle ele aldı. Prof. Dr. Jorge Alberto Juri ‘’Yaşlı yetişkinlerin küresel demografisi ve afetler üzerindeki etkisi, yaşlı yetişkinlerin her bağlamda refahını ve korunmasını sağlamak için acil dikkat ve eylem gerektiren hayati bir araştırma alanıdır’’ ifadelerine yer verdi.

II. Uluslararası Geriatri ve Gerontoloji Buluşmaları Sempozyumu, yaşlı bireylerin afet durumlarında karşılaştığı zorlukları azaltma ve bu durumlarla daha iyi başa çıkabilmek için multidisipliner iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Sempozyum, yöneticilere, katılımcılara ve konuşmacılara, afetlerde yaşlı nüfusun ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve bu ihtiyaçlara yönelik stratejiler geliştirmek için değerli bir platform sundu.

Türkiye, Japonya, Fransa, Hindistan, İngiltere, Avusturya, Arjantin ve Almanya’dan katılımcı ve konuşmacıların yer aldığı sempozyum programında etkinlik boyunca simultane çeviri hizmeti sağlandı.

TR