Üniversitemiz Mühendislik ve Doğal Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerimiz tarafından 1002-C kapsamında TÜBİTAK’a sunulan “06 Şubat 2023 tarihli Mw 7.7 Pazarcık (Kahramanmaraş) ve Mw 7.6 Elbistan (Kahramanmaraş) Depremlerinin Malatya Merkez ve İlçelerindeki Etkilerinin İncelenmesi” başlıklı proje kabul edilmiş ve proje tamamlanarak sonuç raporu TÜBİTAK’a gönderilmiştir.

Yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Yıldız’ın yaptığı ve Dr. Öğr. Üyesi Ceren Kına ile Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Ceylan’ın araştırmacı olarak katkı sunduğu projede 6 Şubat 2023 tarihinde Pazarcık (Mw 7.7) ve Elbistan’da (Mw 7.6) meydana gelen ve ülkemiz sınırları içindeki çok geniş bir coğrafyada etkisini gösteren depremin Malatya şehir merkezi ve ilçelerindeki yapı stoku üzerindeki etkileri incelenmiştir.

Depremin, başta konut yerleşim alanları olmak üzere, ulaştırma yapıları, su tutma ve su temin yapıları, zemin yapıları ve tarihi eserler üzerindeki etkileri detaylı olarak analiz edilmiştir. 

Yapısal yıkım tipleri ve imalat kusurları, yerel zemin koşullarının hasar yoğunluğu üzerindeki etkileri, sosyal işleyişin devamı için gerekli yapıların (Örn. havalimanı, raylı sistemler, barajlar, vb.) durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunulan çalışma, ilçe merkezlerini de içine alarak kapsamlı bir değerlendirme bölümüyle tamamlanmıştır.

Depremin hemen başında sorumluluk alarak proje üreten ve projeyi başarıyla tamamlayan ekibimizi tebrik ediyor, desteklerinden dolayı TÜBİTAK’a teşekkür ediyoruz.

TR