KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ALIMI

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ALIMI

ÜNİVERSİTEMİZİN MUHTELİF BİRİMLERİNDE KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!

1-   2018-2019 Akademik Yılı Bahar Döneminde Üniversitemize bağlı muhtelif birimlerde, servis hizmetlerinde ve geçici işlerde çalıştırılmak üzere kısmi zamanlı olarak işe başlatılacaktır. 

2-   Kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerimizden; Merkez Kampüsünde okuyan öğrencilerimiz 07/01/2019-18/01/2019 tarihleri arasında Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığına, Diğer Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin MYO Öğrenci İşlerine bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde öğrencilerimizin kayıtları yapılmayacaktır. Ayrıca öğrencilerimizin bu ilanı dikkatlice okumaları, ön değerlendirme sırasında elenmemeleri açısından son derece önemlidir.

3-   Başvurular, Kısmi Zamanlı Öğrenci Seçici Kurulu tarafından değerlendirme işlemine tabi tutulacaktır. Değerlendirme sonucu Kısmi Zamanlı olarak çalışmaya hak kazanan öğrenciler en geç on gün içinde Üniversitemizin genel ağ (internet) sayfasının duyurular kısmından ilan edilecektir. 

BAŞVURU YAPACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir: 

a)      Özel öğrenci hariç olmak üzere, üniversitemizde kayıtlı öğrenci olmak,

b)      Disiplin cezası almamış olmak, 

c)      Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak, 

d)      Kısmi zamanlı iş sözleşmesi SKS Daire Başkanlığınca tek taraflı olarak feshedilmemiş olmak, 

e)      Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak, 

f)       Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak, 

g)      Uzatmalı öğrenci olmamak. (Normal öğrenim süresini aşmış olan öğrencilerin başvuruları değerlendirme dışı bırakılacaktır. Bu öğrenciler kazansalar dahi bu öğrencilerle sözleşme imzalanmayacaktır.) 

h)      Deprem, sel gibi doğal afetlerde zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden, normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz. 

i)        Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı yemekhanelerde çalışacak öğrencilerin hafta içi saat 11:00-14:00 arasında boş dersi bulunması gerekmektedir. Diğer birimlerde çalışacak öğrencilerin ise mesai saatleri içinde günlük kesintisiz en az üç saatinin boş olması gerekmektedir. Bununla birlikte diğer birimlerde çalışacak öğrencilerin çalışma saatlerini çalıştıkları birimde bulunan birim amirleri belirleyecektir.

j)       Kısmi zamanlı olarak çalışmaya hak kazanan öğrencilerden sözleşme öncesi haftalık ders programı istenecektir. Haftalık ders programı çalışacağı işe uygun olmayan öğrencilerle sözleşme imzalanmayacaktır.

ÇALIŞMA SAATLERİ İLE ÖDEME ESASLARI 

Kısmi Zamanlı olarak çalışan öğrencilere yapılacak ödemede esas alınacak 1 saatlik ücret: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı yemekhanelerde çalışılan öğrencilere brüt 8,00-TL’den, diğer birimlerde çalışan öğrencilere ise brüt 6,00-TL ‘den ödeme yapılacaktır. 

Öğrenciler haftada en fazla 15 (on beş) saat çalışabilir.

Bilgi İçin:

Mehmet KAYHAN                                                   Alper KARAKURT

Şube Müdür V.                                                            Şube Müdür V.   

mehmet.kayhan@ozal.edu.tr                                       alper.karakurt@ozal.edu.tr

BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

1- Başvuru Formu (TIKLAYINIZ)

2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

3- Çalışan anne ve/veya babaya ait, başvuru tarihinden bir ay önceki MAAŞ BORDROSU

4- Sabıka Kaydı

5- Okuyan kardeşlere ait Öğrenci Belgesi

6- Bir önceki eğitim yılına ait, onaylı Transkript (1. Sınıf öğrencilerinden istenmez.)

7- Öğrenci Belgesi

8- Disiplin cezası almadığını gösterir belge

9- Şehit çocuğu/kardeşi olanlar için Şehitlik Belgesi

10- Gazi çocuğu/kardeşi olanlar için Gazilik Belgesi

11- En az %40 engelli ise bu durumunu kanıtlayan belge.

12- Sağlık Güvencesi Olmayan Öğrenciler için; SGK’dan getirecekleri, onaylı ve aşağıda ayrıntılı açıklaması yapılmış evraklar.

Sağlık Güvencesi olmayan Öğrencilerimizin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na getirilmesi gereken evraklar Anne veya Babadan Sigortalı olmayanlar için: Öğrencinin kendi, Annesi ve Babası Adına ayrı ayrı düzenlenen SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Tescil Belgeleri Not: E-devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir.

TR