Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2023-2024 Güz Dönemi Tezli Yüksek Lisans Ve Doktora Programları İçin Bilim/Mülakat Sınavına Girmeye Hak Kazanan Öğrenciler

Anatomi ABD Yüksek Lisans Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar

Bahçe Bitkileri ABD Doktora Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar

Bahçe Bitkileri ABD Yüksek Lisans Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar

Bitki Koruma ABD Yüksek Lisans Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar

Biyoloji ABD Yüksek Lisans Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar

Biyomühendislik ABD Yüksek Lisans Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar

Disiplinlerarası Biyomedikal Mühendisliği ABD Yüksek Lisans Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar

Elektrik- Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar

Fizik ABD ( Yabancı Uyruklu) Yüksek Lisans Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar

Fizik ABD Yüksek Lisans Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar

Fizyoloji ABD Yüksek Lisans Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar

İşletme ABD (Yabancı Uyruklu) Yüksek Lisans Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar –

İşletme ABD (Yatay Geçiş) Yüksek Lisans Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar

İşletme ABD Yüksek Lisans (İÖ) Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar

İşletme ABD Yüksek Lisans Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar

Su Ürünleri ABD Doktora Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar

Su Ürünleri ABD Yüksek Lisans Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar

Tarımsal Biyoteknoloji ABD Yüksek Lisans Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar

Tıbbi Biyoloji ABD Yüksek Lisans Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar

 

Yüksek Lisans ve Doktora Programları için Bilim/Mülakat Sınavı 11-12 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınav saatleri ve yerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Enformatik ABD Yüksek Lisans, Halk Sağlığı ABD Yüksek Lisans,  İletişim Bilimleri ABD Yüksek Lisans, İşletme ABD ( Tezsiz) Yüksek Lisans,  İşletme ABD ( Tezsiz- İÖ) Yüksek Lisans, Makine Mühendisliği ABD Yüksek Lisans, Muhasebe ve Finansman ABD Yüksek Lisans, Muhasebe ve Finansman ABD Yüksek Lisans ( Yatay Geçiş ), Tarım Ekonomisi ABD (Alan İçi- Alan Dışı) Yüksek Lisans, Tarım Danışmanlığı ABD  ( Disiplinlerarası Tezsiz İÖ) Yüksek Lisans, Zootekni ABD Yüksek Lisans, Müzik ABD Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği ABD Yüksek Lisans, İç Hastalıkları Hemşireliği ABD Yüksek Lisans, Cerrahi Hastalıkları ABD Yüksek Lisans

 Programlarına başvuran adaylar Bilim/Mülakat sınavına girmeyecektir.

Tüm anabilim dallarında kesin kayıt hakkı kazanan adayların sonuçları 15 Eylül 2023 tarihinde Üniversitemiz WEB sayfasında ilan edilecektir.

TR