Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Öğrenci Alımı Bilim/Mülakat Sınavına İlişkin Duyuru

Bilim/Mülakat sınavı, Bitki Koruma Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora ile Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Doktora programı için, 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 10.00’da ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığında yapılacaktır (Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans hariç). Adaylardan başvurusu onaylanan tüm adaylar mülakat sınavına gireceklerdir. Mülakat sınavına girecek adayların listesi ayrıca ilan edilmeyecektir.

TR