Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2023-2024 Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Programları için Asil / Yedek Liste ve Kesin Kayıt Duyurusu

-Kesin Kayıt İşlem Duyurusu

-Kesin Kayıt Dilekçesi

Anatomi ABD Yüksek Lisans

Bahçe Bitkileri ABD Doktora

Bahçe Bitkileri ABD Yüksek Lisans

Bitki Koruma ABD Yüksek Lisans

Biyoloji ABD Yüksek Lisans

Biyomühendislik ABD Yüksek Lisans

Disiplinlerarası Biyomedikal Mühendisliği ABD Yüksek Lisans

Elektrik- Elektronik Mühendisliği ABD Yüksek Lisans

Fizik ABD Yüksek Lisans ( Yabancı Uyruklu Adaylar )

Fizik ABD Yüksek Lisans

Fizyoloji ABD Yüksek Lisans

İşletme ABD Yüksek Lisans (Yabancı Uyruklu Adaylar )

İşletme ABD Yüksek Lisans (YATAY GEÇİŞ )

İşletme ABD Yüksek Lisans

Su Ürünleri ABD Doktora

Su Ürünleri ABD Yüksek Lisans

Tarımsal Biyoteknoloji ABD Yüksek Lisans

Tıbbi Biyoloji ABD Yüksek Lisans

Bilgisayar Mühendisliği ABD Yüksek Lisans

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD Yüksek Lisans

Enformatik ABD Yüksek Lisans

Halk Sağlığı ABD Yüksek Lisans

İç Hastalıkları Hemşireliği ABD Yüksek Lisans

İletişim Bilimleri ABD Yüksek Lisans

İşletme ABD Yüksek Lisans ( Tezsiz)

Makine Mühendisliği ABD Yüksek Lisans

Muhasebe ve Finansman ABD Yüksek Lisans ( YATAY GEÇİŞ)

Muhasebe ve Finansman ABD Yüksek Lisans

Müzik ABD Yüksek Lisans

Tarım Ekonomisi ABD Yüksek Lisans ( Alan Dışı )

Tarım Ekonomisi ABD Yüksek Lisans ( Alan İçi )

Zootekni ABD Yüksek Lisans

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü  2023-2024 Eğitim- Öğretim yılı yüksek lisans İşletme ABD Yüksek Lisans (Tezsiz İ.Ö), Tarım Danışmanlığı ABD Yüksek lisans ( Disiplinlerarası Tezsiz İ.Ö),  İşletme ABD Yüksek Lisans (Tezli İ.Ö)  programları için; Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 31.08.2023 tarihli ve 2023/18-05 sayılı aldığı  karar gereği asgari yeterlilik  öğrenci başvuru sayısı sağlanamadığından  programlar açılmayacaktır.

 

TR